CONCORDIA

VRHUNSKI PREPARAT ZA ŠIROKOLISNE KOROVE U STRNIM ŽITIMA I KUKURUZU

HEBRICIDI NOVO

CONCORDIA® je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza i pšenice.

  • Aktivna materija: 300 g/l 2,4-D, 6,25 g/l Florasulam
  • Formulacija: Suspoemulzija (SE)
  • Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 4, 2
Naziv proizvodaPakovanjeTransportno
pakovanje
Jedinica
mere

Concordia
(2,4 D estar+ Florasulam 6,25 g/l ) H

112Lit

NAČIN DELOVANJA:

CONCORDIA® je selektivni sistemični hebricid, koji se vrlo brzo usvaja preko lišća, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova. Florasulam inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina, što dovodi do inhibicije acetolaktat-sintetaze (ALS), što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta korovskih biljaka. Aktivna materija 2,4-D deluje na propustljivost ćelijskih zidova i promene u metabolizmu nukleinskih kiselina.

PRIMENA:

Biljna vrstaKoličina primeneVreme primeneKarenca
Kukuruz0,4-0,6 l/haTretiranjem kada je usev u fazi 3 – 4 razvijenih listova (faze 13 – 14 BBCH skale), a korovi u fazi nicanja do 2 – 4 razvijenih listovaOVP – obezbeđena vremenom primene
Pšenica0,4-0,6 l/haTretiranjem od faze bokorenja pa do pojave drugog kolenca (faze 21 32 BBCH skale), a korovi u fazi nicanja do 2 – 4 razvijenih listovaOVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja CONCORDIA®:

Jednogodišnji širokolisni korovi
Prilepača (Galium aparine)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga pelenasta (Chenopodium hybridum)
Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
Ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Tarčužak obični (Capsella bursa- pastoris)
Bulka obična (Papaver rhoeas)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Mišjakinja obična (Stellaria media)
Čestoslavica (Veronica persica)
Crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)
Njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)
Tatula obična (Datura stramonium)
Boca obična (Xanthium strumarium
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Višegodišnji širokolisni korovi
Maslačak obični (Taraxacum officinale)
Poponac obični (Convolvulus arvensis)

RADNA KARENCA:

Do sušenja depozita (6 sati).

PLODORED:

Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati kukuruz ili jara pšenica. U normalnom plodoredu nema ograničenja.

POSEBNE NAPOMENE:

CONCORDIA® je jedini herbicid koji deluje istovremeno na prilepaču (Galium aparine) i divlju kamilicu (Matricaria spp.) od nicanja do porasta korova do 25 cm. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve. Tretirati po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama izmedu 5 – 25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.