ELUMIS 105 OD

Bez po muke ide mu od ruke!

HERBICID NOVO

blank

ELUMIS 105 OD je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: 75 g/l Mezotrion + 30 g/l Nikosulfurona
 • Formulacija: uljna disperzija (OD)
 • Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 27, 2

NAČIN DELOVANJA:

ELUMIS® 105 OD je selektivni herbicid na bazi dve aktivne materije (mezotrion i nikosulfuron) različitog mehanizma i spektra delovanja.

Mezotrion obezbeđuje jako i brzo delovanje preko lista na već iznikle korove, ali i dugo rezidualno delovanje preko korena čime se sprečava naknadni ponik korova.

Nikosulfuron je selektivni, folijarni herbicid koji pripada grupi izuzetno translokacionih herbicida. U biljci se kreće ksilemom i floemom i nakuplja se u meristemskim tkivama u kojima ispoljava svoje delovanje.

S obzirom da je reč o OD formulaciji, ELUMIS® 105 OD karakteriše bolje pokrivanje lisne površine, bolje prijanjanje, teže spiranje kišom i puno bolje delovanje na širokolisne i uskolisne korove.

PRIMENA:

Biljna vrstaKoličina primeneVreme primeneKarenca
Kukuruz1,5 – 2 l/haTretiranjem posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2 – 8 listova, a širokolisni korovi u fazi od kotiledona do 8 listova, a travni korovi 15 – 20 cmOVP – obezbeđena vremenom primene

RADNA KARENCA: obezbeđena sušenjem depozita

SPEKTAR DELOVANJA ELUMIS® 105 OD:

Travni (uskolisni) korovi:

 • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
 • Muhar veliki (Setaria glauca)
 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)

Širokolisni korovi:

 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • Obična boca (Xanthium strumarium)
 • Pomoćnica (Solanum nigrum)
 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • Veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
 • Gorčika (Sonchus asper)
 • Palamida njivska (Cirsium arvense)
 • Divlji ladolež (Calystegia sepium)

POSEBNE NAPOMENE:

Ukoliko dođe do preoravanja tretiranih površina odmah se može sejati samo kukuruz. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati žitarice, a nakon dubokog oranja i ozima uljana repica. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir, ali se ne preporučuje setva šećerne repe, pasulja, graška i spanaća.

MOGUČNOST MEŠANJA:

Može se mešati sa preparatima na bazi prosulfurona – PEAK® 75 WG. Organofosforni insekticidi se ne smeju koristiti 7 dana pre i 4 dana posle primene ELUMIS® 105 OD.