blank

ES BELFIS CLP

HIBRID NOVE GENETIKE KOJI ĆE OSVOJITI VAŠE SIMPATIJE!

blank

KARAKTERISTIKE:

  • Odlična tolerancija na bolesti
  • Stabilnost u svim uslovima
    proizvodnje
  • Visoko prinosan u intenzivnim
    uslovima proizvodnje
  • Tolerancija na plamenjaču
blank
blank
GUSTINA SETVE
Preporučena gustina setve broj biljaka/ha
Visoki potencijal zemljišta60.000 – 65.000
Niski potencijal zemljišta55.000 – 60.000
VOLOVODMT
mala tolerancija
OT
osnovna tolerancija
PT
premijum tolerancija
  
RANI PORAST L loš S srednji D dobar V veoma dobar
AGRONOMSKE KARAKTERISTIKEVO
Veoma osetljiv
O
Osetljiv
MO
Malo osetljiv
ST
Srednja tolerancija
T
Tolerantan
Tolerancija na Phomopsis    
Tolerancija na Verticilium    
Tolerancija na Sclerotinia glave    
Tolerancija na Macrophomina    
Tolerancija na Alternaria    
Tolerancija na rđu    
Otpornost na polaganje