blank

EVURE

OŠTAR PREMA ŠTETOČINAMA, BLAG PREMA KORISNIM INSEKTIMA

INSEKTICID

blank

Do veće selektivnosti EVURE® prema korisnim insektima dolazi zahvaljujući prisustvu VALINE u molekulutau-fluvalinata.

EVURE® ima dobru efikasnost i postojanost delovanja zahvaljujući trećem benzenskom prstenu koji omogućava molekulu tau-fluvalinata da bude manje osetljiv na razgradnju pod uticajem svetlosti i temperature.

PROFIL PROIZVODA:

EVURE® je novi Syngenta insekticid formulisan u obliku ulja u vodi (EV) na bazi tau-fluvalinata. Delujući kontaktno i utrobno, EVURE® ima jako delovanje protiv štetočina koje se hrane biljnim tkivom (lisnih vaši, tripsa, cikada, stenica), kao i protiv nekih Lepidoptera i odobren je za upotrebu na mnogim voćarskim, ratarskim i industrijskim usevima.

EVURE® karakteriše brza moć suzbijanja stetočina i postojanost u delovanju. Takođe ima dobru otpornost na ispiranje i stabilan je pri izloženosti svetlosti i toploti, omogućavajući fleksibilnu primenu proizvoda.

ŠIROK SPEKTAR:

  • Aktivna supstanca tau-fluvalinat pripada grupi sintetičkih analoga piretrina
  • EVURE® ima kontaktni neuro-paralitički efekat, inhibirajući razvoj grinja
  • EVURE® pruža vrlo brz početni efekat i dugo delovanje
    nakon primene

UNIVERZALNI INSEKTICID ZA VRHUNSKO VOĆE,
POVRĆE, ULJANU REPICU I PŠENICU

KARAKTERISTIKE:PREDNOSTI:
Široka primenaPlamenjača, crna trulež, palež
EW formulacija emulzija ulja u vodiOdlična mogućnost mešanja sa drugim proizvodima
Način delovanjaOdlična početna efikasnost i dugotrajnost
Visoka lipofilnost: brzo prodire u telo insekata i vezuje se za voštani sloj lišćaBrza efikasnost i dobra otpornost na kišu
Smanjena toksičnost prema korisnim insektima i dobra selektivnost prema oprašivačima. Inhibira paukove grinjeLako se uključuje u programe integralne zaštite
Stabilna formulacija otporna na delovanje visokih temperatura i sunčeve svetlostiNa efikasnost ne utiču visoke temperature i intenzitet svetlosti

EVURE® ima malu toksičnost za korisne insekte – oprašivače, parazite, predatore – pogođeni su samo štetni insekti ✔

Korisni insektiOrganofosforni
insekticidi
Većina sintetičkih
piretroida
EVURE
Trčuljci (Carabidae) 
Pčele i ose 
Paukovi i grinje
Zlatooka mušica (Chrysopidae) 
Osolika muva (Syrphidae) 
Bubamare (Coccinellidae) 
UsevŠtetočinaMaksimalan broj
primene u sezoni
Broj primene
JabukaRutava buba (Tropinota hirta)0,3 l/ha2 aplikacije
BreskvaBreskvina lisna vaš (Mysuz persicae)0,03 %2 aplikacije
PaprikaBreskvina lisna vaš (Mysuz persicae)0,03 %2 aplikacije
Kupus, karfiolPieris rapae, Plutella xylostella,
Breviocoryne brassicae
0,3 l/ha2 aplikacije
PšenicaEurygaster maura, E. austriaca,
Aelia spp. Oulema melanopus
0,15 l/ha2 aplikacije
Uljana repicaRepičin sjajnik (Meligethes aeneus)0,15 – 0,2 l/ha2 aplikacije

PREDNOSTI U POLJU/ZASADU:

  • EVURE® nije opasan i nije otrovan za pčele
  • Formulacija ima slab miris i malu količinu primene (jednostavnije rukovanje)
  • Izuzetna efikasnost na koju ne utiču visoke temperature i intenzitet sunčeve svetlosti
  • Deluje negativno i na razvoj grinja
  • Proizvod je selektivan za korisne insekte, kao što su predatorski insekti
blank