PROTENDO DUO

SNAŽNO PROTIV FUZARIJUMA

FUNGICID

blank
Napredna formulacija sa većom koncentracijom aktivnih materija koje se idealno dopunjuju pruža odličnu preventivnu zaštitu stabla, lista i klasa.
 • SASTAV (A.M.):
  PROTENDO® Protiokonazol 250
 • FORMULACIJA:
  Koncentrat za emulziju (EC)
 • SASTAV (A.M.):
  BOUNTY® Tebukonazol 430g/l
 • FORMULACIJA:
  Koncentrovana suspenzija (SC)

PROTENDO®

PROTENDO® je sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar prouzrokovača bolesti pšenice, ječma, uljane repice i suncokreta među kojima su najznačajnije Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Pyrenophora teres, Fusarium spp, Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam. Aktivna materija protiokonazol pripada grupi triazola, deluje inhibitorno na biosintezu ergosterola koji je gradivna materija ćelijskog zida gljiva, te na taj način sprečava njihov dalji razvoj.

BOUNTY®

BOUNTY® je sistemičan fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Jedinstvena koncentrisana formulacija ovog preparata doprinosi njegovoj širokoj primeni i predstavlja temelj u zaštiti useva pšenice i ječma protiv najrasprostranjenijih patogena (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp.), kao i u suzbijanju najznačajnijih bolesti u uljanoj repici (Alternaria brassicae, Erysiphe cruciferarum i drugih patogena). Pravo ekonomično rešenje samostalno ili u kombinaciji.

BOUNTY® sa svojom naprednom formulacijom predstavlja stabilan fungicid koji za razliku od drugih preparata na tržištu nema problema sa kristalizacijom i taloženjem.