• +381 (0)21 400 525
  • info@kitedoo.rs
Eksploatacione performanse kombajna John Deere S770i pokazane u žetvi u ataru Laćarka

U vremenima, kada se ne zna šta nam nosi sutrašnji dan, poljoprivredna proizvodnja je potvrdila da je grana privrede koja ne sme da stane, i zbog toga je potrebno svakodnevno materijalno i intelektualno ulaganje i usavršavanje kako bi se proizvela neophodna količina hrane za postojeće čovečanstvo. Upravo zbog toga, kompanija KITE DOO kao zastupnik eminetnog brenda poljoprivredne mehanizacije John Deere, odlučila se na organizaciju demo dana kombajna, kako bi prikazala trenutna dostignuća u oblasti poljoprivredne mehanizacije, a sve u skladu sa preventivnim merama okupljanja ljudi na otvorenom usled pandemije virusa Covid – 19.

Imajući u vidu trenutnu otežavajuće okolnosti, demonstrirali smo tehničko-eksploatacione mogućnosti kombajna John Deere S770i sa žitnim hederom 625R, opremljenog komponentama za preciznu poljoprivrednu proizvodnju sa kojima je moguće vršiti monitoring mašine na daljinu, čime se smanjuje nepotreban fizički kontakt, štedi vreme za obradu podataka i pripremanje izveštaja, a poslednje ali ne i najmanje važno, to sve rezultira ostvarenju veće dobiti.

Prvi u nizu demo dana, održan je 02. – 03.07.2020. u Laćarku, gde je prikazan pomenuti model kombajna u žetvi pšenice. Okupljeni su kroz dva dana imali prilike da se informišu o tehničkim karakteristikama kombajna, vide na licu mesta njegove eksploatacione mogućnosti i na kraju da se i sami provozaju u kombajnu.

Pre nego što se osvrnemo na prikazani kombajn, potrebno je istaći da je John Deere jedan od najkompletnijih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, pa tako u njegovom portfoliu mogu pronaći nekoliko tipova kombajna: klasični tangencijalni, tangencijalni kombajni sa više izvršajnih bubnjeva (pandan hibridnim kombajnima) i kombajni aksijalnog sistema izvršaja, gde se možemo pohvaliti sa najnovijim kombajnom iz ove klase, sa oznakom X, sa dva aksijalna rotora zapanjujućih eksploatacionih performansi.

Prikazani John Deere S770i sa žitnim hederom 625R je aksijalni tip kombajna, sa dužinom vršidbenog rotora od 3124 mm i prečnikom od 762 mm. Već kod ovog radnog sklopa kombajna se primećuju određena tehnička dostignuća, a to je neposredno smenjivanje izvršavanja u donjem delu rotora i oslobađanja mase u gornjem delu rotora, sa čime se postiže bolji efekat izvršaja i separacije zarobljenog zrna. Ukoliko se radi sa vlažnijim ili teže izvršivim kulturama, postoji mogućnost podešavanja protoka mase sa usmerivačkim lopaticama, gde je moguće izabrati 5 ili 7 okretaja mase između rotora i podrotora. Upravo ovakav sofisticiran način izvršavanja je zadužen što smo na demo danu imali manje od 0.5 % loma zrna u bunkeru. Zrno u bunkeru, koji je inače zapremine 10.600 litara, je bilo vrhunske čistoće, za šta je bio zadužen rad John Deere Dyno Flow lađe sa sitima, površine 5,2 m2.

Pored uzorkovanja ovršenog zrna u bunkeru, urađeno je i kontrolno ispitivanje rastura kombajna. Pored toga što se vlaga pšenice kretala oko 10%, zabeleženi su više nego odlični eksploatacioni pokazatelji. U kontrolnoj posudi po prolasku kombajna sa uključenom i isključenom sečkom gubici su se kretali u granici do 0,1 %, što se može videti iz priloženih slika. Ovo je i te kako podatak za pohvalu ako se zna da su prihvatljivi gubici kombajna do 2% na slamotresu i sitima, tj. u ovom slučaju na rotoru i sitima.

Zabeleženi gubici su ostvareni pri prosečnoj brzini kretanja od 7,5 km/h, prinosu zrna pšenice od 8,5 t/ha, prinosu slame 4,5 t/ha na visini košenja 18 cm. Učinak kombajna sa hederom širine 7,5m se kretao oko 4,5 ha/h, sa istovarom zrna stacionarno na uvratinama, tako da je moguće ostvariti još veće učinke. Časovna potrošnja goriva je bila 18,7 l/ha. Ovakvim rezultatima doprinela je i instalirana oprema za preciznu poljoprivredu, sa čime je omogućeno automatsko navođenje kombajna, a samim tim i maksimalnom iskorišćenju radnog zahvata hedera.

Kako je žetva kraj jednog proizvodnog ciklusa, sa kojom se sumiraju ostvareni rezultati minulog rada, a od sutra se već prave planovi za narednu sezonu, to je idealan period da se iskoriste podaci iz žetve za korekciju inputa u predstojećim godinama. Kombajn koji je radio, imao je mogućnost mapiranja prinosa parcele, tako da ćete sa ovakvom mašinom, imati višestruku korist, pokupićete celokupan rod u optimalnom vremenu sa minimalnim gubicima i odličnom energetskom efikasnošću, a pored toga smanjićete proizvodne inpute u godinama pred vama.

Moramo reći da su izneseni realni eksploatacioni podaci novog kombajna bez ikakvih prikrivanja činjeničnih eksploatacionih parametara, kao i to da smo uvereni da ćemo na sledećem demo danu ostvariti još impresivnije eksploatacione rezultate kombajna John Deere S770, koje ćemo sa zadovoljstvom podeliti sa Vama.