• +381 (0)21 400 525
  • info@kitedoo.rs
John Deere kombajn Demo Tour 2020. – John Deere Agricultural Management Solutions AMS

Tokom John Deere kombajn Demo Tour-a 2020., kombajn S770i je bio opremljen i navigacionom opremom – Autotrac, Command Center 4600 i SF6000 sa mobilnim RTK modemom. Za prijem RTK korekcionog signala sa preciznošću od 2,5 cm, je korišćena KITE mobilna RTK mreža, koja pokriva celu teritoriju Vojvodine. Sa upotrebom Autotrac-a i RTK preciznosti, kombajn je mogao da koristi ceo radni zahvat hedera od 7,5 m, što značajno povećava produktivnost kombajna.
.
Standardna oprema na kombajnu su senzori prinosa i vlažnosti zrna. Senzori u kombinaciji sa navigacionoim sistemom kreiraju višeslojne mape pokrivenosti u Command Center 4600. Slojevi obuhvataju brzinu kretnja kombajna, suvi prinos zrna, vlažni prinos zrna, vlagu zrna, nadmorska visina …. Svi oni su dostupni rukovaocu na tokom rada na jedan dodir ikonice ekrana!

Pun potencijal ovi podaci dobijaju kada se prenesu u John Deere Operations Center, besplatnu aplikaciju za farm mendžement. U Operations Center-u se podaci mogu grafički prikazati u obliku mapa za svaki sloj, a moguće je i statistički i agronomski analizirati dobijene podatke kao i kreirati izveštaja o radu kombajna.📊