KiTeh Usluge

USLUGE KiTeH

Zonalno prskanje

Savremeno doba nam sve više pokazuje kako ume biti surovo prema poljoprivrednoj proizvodnji. Na to najviše utiču klimatske promene, nagle promene u tržištu kako inputa tako i gotovih proizvoda (merkantile).

Proizvođač može da utiče samo na proizvodnju i na taj način da pored svih gore navedenih prepreka utiče na to da njegova proizvodna cena bude što je moguće niža.

Kite tehnologije ulažu napore u to da proizvođačima ponudi tehnologiju koja će drastično smanjiti inpute povećati prinose i na taj način napraviti bolju startnu poziciju za gotov proizvod na tržištu.

Jedna od KiTehnologija jeste ZONALNO PRSKANJE

Ovu meru uspešno primenjujemo kada proizvođači imaju na svojim parcelama korovske vrste, bolesti ili štetočine koje imaju sklonost da se javljaju u oazama ili pojediniačno i ne zauzimaju veliki udeo parcele.

Započinjemo proces tako što stručnjaci u zaštiti bilja izlaze na teren vizuelnim pregledom određuju u kakvom stanju se nalaze usevi i korovska vegetacija, ukoliko ima smisla za zonalno prskanje započinjemo sa procesom.

Nakon vizuelnog pregleda u zavisnosti od problema koji se javio na parceli biramo na koji način ćemo snimiti parcelu dronom, zatim pristupamo kreiranju mapa za zonalno prskanje. KiTeh tim nakon poslatih mapa izlazi na teren kako bimso pomogli operateru u implementaciju cele tehnologije.

Dosadašnje iskustvo je veoma pozitivno u ovoj meri precizne poljoprivrede, gde su uštede od 50-80 % pesticida.

Tretiranje korova nakon žetve Tretiranje korova nakon žetve

Mašina koju koristimo za ovu namenu jeste Johan Deere m 732 i čija je prednost kontrola svake dizne, i ovu mašinu proizvođači imaju mogućnost da iznajme ili kupe za namene zonalnog prskanja.

Našu tehnologiju nudimo klijentima koji poseduje prskalice sa iso bus priključkom odnosno one mašine koje imaju mogućnost varijabilnog prskanja.

UZORKOVANJE I KREIRANJE MENADŽMENT ZONA ZA VARIJABILNU APLIKACIJU SEMENA I ĐUBRIVA

Uzorkovanje zemljišta je polazna osnova za sagledavanje hranljivih materija i rodnog potencijala parcela. Princip po kom KITE Tehnologije kreiraju menadžment zone se bazira na višegodišnjoj analizi snimaka sa NDVI indeksom, a za korektivne faktore se uzima prošlogodišnji prinos useva, biljni ostataci na parceli, pređašnja ishrana organskim đubrivom kao i podatak da li se parcela navodnjava.

Po formiranju menadžment zona (cca 3 ha), vrši se plan kretanja vozila po parceli i mesta ubadanja sondom. Vozilo sa GPS prijemnikom uzima od 15 do 20 uboda po zoni sa 30 cm dubine, skladišti u spremnik i formira kompozitni uzorak. Kompozitni uzorak se analizira u referentnim laboratorijama KITE Zrt u Mađarskoj i daju se dalje preporuke u skladu sa zahtevima klijenata.

U mogućnosti smo da ponudimo preporuke za svaku menadžment zonu za varijabilnu aplikaciju đubriva sa makro i mikro elementima, popravku pH vrednosti kao i varijabilnu distribuciju semena. Pored pomenutog načina kreiranja menadžment zona, možemo kreirati i napredniji sistem menadžment zona na bazi multipoligona. Prilikom kreiranja multipoligona u obzir se uzima višegodišnji prosek NDVI indeksa i elevacija terena.

UZORKOVANJE I KREIRANJE MENADŽMENT ZONA ZA VARIJABILNU APLIKACIJU SEMENA I ĐUBRIVA
Terensko vozilo adaptirano za potrebe mašinskog uzorkovanja zemljišta