• +381 (0)21 400 525
 • info@kitedoo.rs
Gamut nošenih i vučenih prskalica. U ponudi su najoptimalnija rešenja za sve aplikacije.
 • Nošena  ratarska prskalica
 • Zapremina rezervoara 1200 l ( opcija 1000 l  uz korekciju cene)
 • Rezervoar izradjen od specijalne poliuretanske mase dugog veka eksploatacije
 • Rezervoar za cistu vodu 100ltr.
 • Rezervoar za pranje ruku 16ltr.
 • Širina radnog zahvata krila 15m. četvorosekcijska ( opcija krila 16,18, 20, 21, 24m sa 4, 5 i 7 sekcija uz korekciju cene)
 • Noseći ram čelicni, sa čelicnom konstrukcijom krila tip RHPM ( opciono aluminijumska konstrucija uz korekciju cene)
 • Suspenzija krila mehanička ( opcija hidrulična suspenzija EQUILIBRE i hidraulična korekcija krila prilikom rada pod nagibom uz korekciju cene)
 • Pumpa kapaciteta 125 l/min.( opcija pumpa kapaciteta 165l/min. i 105 l/min. uz korekciju cene )
 • Manometar
 • Hidraulčno sklopiva krila,
 • Četvorokraki nosač dizni
 • Antidrip sistem
 • Saobraćajna signalizacija
 • Elektronskakontrola rada prskalice putem kompjutera RPB, CAN BUS tehnologija –otvaranje zatvaranje krila-sekcija,modulator doziranja, Display-prikaz ha, brzina…,memorisanje ha i rastojanjem.
 • Brzo agregatiranje na traktor u tri tačke easy hich.

Dodatna oprema uračunata u cenu mašine

 • Set dizni FAXI za radne pritiske 1,5 do 3,0bara, sa uglom distribucije 120º i keramičkim uloškom
 • Set dizni AVI-injektorske dizne za radne pritiske 2 do 6 bara za herbicide,keramički uložak
 • Set dizni ESI sa 6 otvora za radne pritiske od 1,2 do 4 bara , keramički uložak, za visinu rada 60cm

Opciona oprema uz korekciju  cene i konsultacije

 • Hidraulična korekcija krila u radu na nagibima
 • REB 3 komjuter sa mogucnoscu memorisanja
 • Dodatni kompjuter CH10
 • Dodatni kompjuter DPI
 • Dvostepeno hidraulično sklapanje
 • Trostepeno hidraulično sklapanje
 • Oprema za satelitsko praćenje GPS
 • Ventili za svaku sekciju ponaosob za pražnjenje sekcija krila
 • Širok dijapazon dodane opreme uz konsultaciju kupca,prodavca i dobavljaca
 • Širok dijapazon izbora dizni u zavisnosti od uslova ekspolatacije i tipa kultura koje se tretiraju