W serija kombajna

Osnovne informacije

W serija kombajna je klasičan tangencijalni tip kombajna, sa slamotresima. Na ovom kombajnu konstruktori su uspeli da spoje dve bitne odlike: veliku propusnu moć i energetsku efikasnost. Takav kompromis je postignut sa velikim prečnikom vršidbenog bubnja i većim brojem udaračkih šina, čime je znatno smanjena obodna brzina bubnja neophodna za izvršavanje zrna. Kao bitnu odliku napominjemo i to da su svi sklopovi počevši od pogonskog agregata do radnih uređaja, dizajnirani i konstruisani u potpunosti od strane John Deere fabrike, sa čime se postiglo to da sve funkcioniše u potpunoj sinhronizaciji jedno sa drugim.

W550 Kombajn

 • Prostrana i ergonomska Deluks kabina
 • Dokazana, efikasna tehnologija hodača
 • Pogodne opcije prenosa
 • Opcija Hillmaster

W serija kombajna

Svi modeli

1. Uvlačno grlo

I kada se kosi usev sa povišenom vlažnošću, uvlačno grlo na kombajnima W serije će do vršidbenog uređaja isporučiti ujednačen sloj materijala idealan za izdvajanje zrna. Pri oceni kvaliteta upotrebljenih materijala na kombajnima, dovoljan je jedan pogled na potrošenost ploča uvlačnog grla. Kod W serije za ceo eksploatacioni period kombajna, nećete imati problema sa pločama u uvlačnom grlu. Pored istaknutih prednosti, agregatiranje hedera je olakšano sa mehaničkim zabravljivanjem radi sigurnosti, kao i prikopčavanje hidraulične električne instalacije samo jednim potezom, pomoću brze spojnice. Prednja ploča uvlačnog grla na koju se kači čitav heder može se podesiti u zavisnosti od veličine pneumatika, useva i uslova u polju. Optimalan rad je zagarantovan u svim eksploatacionim uslovima.

Glavne odlike uvlačnog grla kod W serije su:

 • Velika uvlačna brzina lančasto letvičastog transportera 3,6 m/s – masa brzo dospeva u unutrašnjost kombajna,
 • Snažan reverzni smer obrtanja lančasto letvičastog transportera od 80 KS – u slučaju zagušenja, bez problema će izbaciti prekomernu masu
 • Isturenija tačka agregatiranja hedera – povečana preglednost iz kabine

2. Vršidbneni uređaj

Ujednačen sloj mase iz uvlačnog grla, dospeva u međuprostor bubnja i podbubnja, a sva prilagođavanja na kombajnu trenutnim uslovima rada, moguće je izvršiti iz kabine kombajna. Suštinska prednost W serije kombajna leži u vršidbenom uređaju koji je konstruisan tako da sa malo angažovane energije pruža odlične performanse po pogledu propusne moći. Ukoliko je potrebno dodatno povećati agresivnost i propusnu moć moguće je jednostavno angažovati dodatni Booster Bar.

Glavne odlike vršidbenog uređaja W serije su:

 • Velik prečnik bubnja 660 mm sa 10 udaračkih letvi i do 25% potrebna manja brzina od konkurentnih sistema – visoko energetski efikasan sistem vršidbe,
 • Širokoobuhvatni ugao podbubnja i površina vršidbe od 1.25 m² – manje opterećenje separacionog uređaja, manje povratne neovršene mase, efikasnost u radu,
 • Dodatni Booster Bar, postavljen na ispred podbubnja – povećanje kapaciteta do 10% i izvršavanje teško izvršivih kultura kao što su zelene mahune soje, sorte ječma i pešnice sa osjem,
 • Odbojni biter sa mogućim podbubnjom površine 0,55 m² – zadržavanje mase u vršidbenom prostoru, ravnomerno raspoređivanje po površini slamotresa, a sa produženim podbubnjem dodatno izvršavanje.

3. Separacioni uređaj

Iz prostora bubnja i podbubnja masa odlazi na slamotrese velike radne površine, dok većina ovršenog zrna propadajući kroz podbubanj odlazi na sabirnu ravan. Modeli W650 i W660 snabdeveni su sa 6-sekcijskim slamotresima sa 11 kaskada i rotorom sa prstima za pospešivanje rastresanja zaostalog zrna (Power Separator). Sabirna ravan kod W serije ima jedinstvenu konstrukciju, koju sačinjava 6 pužnih transportera. Dynaflo Plus sistem za čišćenje zrna sastavljen od predsita, gornjeg i donjeg sita formira veliku separacionu površinu, a obrnuto srazmerno tako velikoj površini je mala masa celokupne konstrukcije, za koju je upotrebljen aluminijum. Na kraju, kako bi se osiguralo da samo čisto zrno bez primesa dospe u bunker, za to se brine visokokapacitativni ventilator.

Glavne odlike separacionog uređaja kod W serije su:

 • 6 sekcija slamotresa, 11 kaskada ukupne površine 8,0 m², Power Separator – intezivno rastresanje zaostalog zrna na velikoj površini, dobar kvalitet žetvenih ostataka,
 • Sabirna ravna sa 6 pužnih transportera – pravilan i ujednačen dotok materijala na sita, čak i na neravnom terenu,
 • Predsito, gornje i donje sito površine 6,3 m², sa ventilatorom kapaciteta 730 m3/min, usmeravanje vazdušne struje u dva pravca, podešavanje brzine u dijapazonu od 550-1350 (300-600 & 550-1350) o/min – osigurava minimalan procenat ne istoće u bunkeru čistog zrna i fleksibilnost prilagođavanju različitim biljnim kulturama, od uljane repice do pasulja.

4. Manipulacija sa zrnom

Kada se završi celokupan proces izvršavanja i čišćenja zrna, zrno se doprema u bunker koji je zapremine 9.000l, a opciono može da bude 11.000l. Poklopac rezervoara otvara se elektronski u potpunosti, a istovarni pužni transporter dizajniran je tako da olakša istovar zrna.
Funkcija na GreenStar 3 monitoru omogućuje vam da, uz dodatak kamera, vidite šta se dešava na zadnjem delu kombajna, u rezervoaru za zrno ili na istovarnom transporteru.

Glavne odlike sistema za manipulaciju sa zrnom W serije su:

 • Brzina istovara 125 l/s, dodatna snaga od 34 KS pri istovaru zrna – Više vremena za žetvu, istovar za 11.000l za samo 90s;
 • Kamera na istovarnoj luli, simultano kretanje Machine Sync – Olakšano rukovanje kombajnom pri istovaru u hodu

5. Obrada biljnih ostataka

Ukoliko želite da seckate biljne ostatke i razbacate ih iza kombajna u jednakom sloju, mi vam nudimo sistem koji je za to savršen. Biljni ostaci se fino usitnjavaju i razbacuju iza kombajna u ujednačenom sloju čitavom širinom zahvata hedera. Zato je ova mašina savršena za primenu u modernim sistemima obrade zemljišta kao što su konzervacijska ili “no till” obrada.

Glavne odlike sistema za obradu biljnih ostataka W serije su:

 • Pro Fine seka sa velikim brojem noževa i 2 brzine, brzo namestivi kontra noževi, otresajua letva za oštećenje slame – prilagođavanje optimalne dužine biljnih ostataka u skladu sa stanjem useva na parceli, za što brže razlaganje u organsku materiju
 • Elektronsko podešavanje deflektora, ujednačeni sloj biljne mase – kompenzovanje zanošenja vetra, ravnomerno raspoređivanje organske materije po celokupnoj površini,
 • Nežna obrada slame u procesu vršidbe i separacije, odvajanje pleve od slame – idealno rešenje za potrebe sakupljanja slame za prostirku.

6. Ergonomija

Optimalni žetveni period je kratak, i traje svega 10 do 15 dana, zato je bitno iskoristiti ga maksimalno moguće, pa se neretko provede i po 16 sati dnevno u kabini. Da bi rukovalac ostao fokusiran na posao, potrebno je da ima pun komfor pri radu. Sa John Deere W serijom komfor je zagarantovan. U prostranoj, novoj Deluxe kabini rukovalac je opušten, produktivan i posvećen poslu – i kada radni dan traje dugo i kada su uslovi u polju teški.

Glavne ergonomske odlike W serije su:

 • Velika staklena površina, tanki korner stubovi, tonirana stakla, daleka tačka agregatiranja hedera – preglednost posla u svim uslovima rada, bez potrebe za ustajanjem sa sedišta
 • Velika zapremina 3,36 m³, sedište sa vazdušnom suspenzijom, automatska klima, odlična zvučna izolacija, frižider – stvari koje umanjuju zamor tokom dugih radnih dana
 • Ergonomska ručica sa “soft touch” tasterima glavnih komandi, CommandArm konzola, Corner Displej, „touch screen“ Command center Gen 3 – Intuitivno i trenutno upravljanje u skladu sa zahtevima useva na parceli.

7. Monitori

CommandCenter monitor

Ovaj monitor prikazuje najvažnije informacije o radu mašine i o usevu koji žanjete. Koristeći ovaj monitor brzo i lako ćete izvršiti sva potrebna podešavanja. Potpuno je opremljen i za primenu AutoTrac-a i svih ostalih AMS sistema.

Koristeći ovaj uređaj brzo pristupate sledećem:

 • Podešavanje kombajna
 • Daljinska kontrola sita
 • ACA (automatsko podešavanje kombajna)
 • Harvest Monitor
 • Harvest Smart (automatska kontrola propusne moći)
 • AutoTrac
 • AutoTrac RowSense
 • Upozoravajući signali
 • Automatska kalibracija sistema
 • Dijagnostika
 • Podešavanje referentnih vrednosti

GreenStar 3 CommandCenter Touch monitor

Napredna “touch screen” verzija GreenStar 3 CommandCenter monitora obezbeđuje video funkciju. Ova funkcija omogućuje da pratite procese kao što su na primer pražnjenje rezervoara za zrno, bez potrebe ugradnje dodatnih monitora.

GreenStar 2630 monitor

Vrhunski monitor GreenStar 2630 koristi se vrlo jednostavno. Potpuno novi monitor ima “touch screen” ekran u boji dijagonale 26 cm. Podržava sve i-Solutions Sisteme za vrhunsku produktivnost, recimo dokumentovanje. Takođe ima USB utičnicu za prenos podataka i video funkciju.

8. MOTOR

W seriju, modele W650 i W660 pogoni najbolji motor koji smo do sada proizveli – 6-cilindrični John Deere PowerTech PSV sa dva turbopunjača. Model W660 ima motor zapremine 9 l koji obezbeđuje 285 kW (387 KS)*. Tajna ove impresivne snage leži u specijalno konstruisanim turbopunjačima i sistemu za ubrizgavanje HPCR – High Pressure Common Rail. Sistem za hlađenje velikog kapaciteta i hlađenje “vazduh-vazduhom” takođe poboljšava rad motora. Ovo je fabrika moćne snage koja vas neće izneveriti!

Glavne odlike John Deere motora 9l PSV W serije su:

 • Namenski konstruisan i prilagođen motor za poljoprivredne radova koje zahteva operacija žetve – Savladaće opterećenja koja se stavljaju pred njega, sa prilagođenim karakteristikama snage i obrtnog momenta.
 • Snaga od 34 KS pri radu istovarne lule – dodatna snaga kako bi se omogućio istovar u hodu.

9. Hodni mehanizam

Poljoprivrednici koji predano i profesionalno obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, znaju da je jedan od najvažnijih faktora, za maksimalno iskorišćenje potencijala biljne kulture, fizičko stanje zemljišta. Kako bi se ova karakteristika održala u najboljem mogućem stanju, teške mašine, kao što je i sam kombajn trebalo bi da svoju težinu prenose na tlo, sa što većom gaznom površinom hodnog mehanizma, kako bi se predupredilo povećno sabijanje zemljišta. Za ovu namenu John Deere je pripremio posebno konstruisane pneumatike, koji imaju nizak radni pritisak, kao i hodni sistem gusenica sa velikom dodirnom površinom.

 • Mogućnost izbora širokih pnumatika i gusenica – smanjenje uticaja na fizička svojstva zemljišta, manje potrebne energije za izvođenje osnovne obrade zemljišta
 • Hodni mehanizam u vidu gusenica, širina i do 760mm – Mogućnost rada i na rastresitom i blatnjavom terenu, ubiranje poslednjeg zrna u kasnoj kišnoj jeseni