blank

ALEXA SU

PRILAGODLJIV ZA SVE TERENE

SREDNJE RANI

blank

OSOBINE HIBRIDA:

  • SULFO hibrid
  • Hibrid tolerantan na tribenuron-metil
  • Dužina vegetacije: 112 – 115 dana
  • Visina: 150 cm
  • Sadržaj ulja 45 – 48%
  • Tolerantnost na volovod rase A-F
  • Visoka tolerantnost na bolesti suncokreta
GUSTINA SETVE
Preporučena gustina setve broj biljaka/ha
60.000 – 65.000 biljaka/ha