KITE TEHNOLOGIJA

KITE TEHNOLOGIJE KiTeh

Današnju poljoprivredu je sve teže zamisliti bez korišćenja sofisticirane tehnologije, uređaja i sistema koji omogućavaju poljoprivrednicima profitabilnije, efikasnije, sigurnije i ekološki prihvatljivije poslovanje.

Kompanija KITE DOO ulaže napore u kreiranje novih proizvodnih tehnologija, kombinujući konvencionalne tehnološke metode sa inovativnim informacionim tehnologijama i savremenim načinima monitoringa useva.

Cilj razvoja novih tehnologija je rešavanje kompleksnih zahteva poljoprivrednih proizvođača kao I usaglašavanje sa zahtevima o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kompanija KITE DOO se na zadovoljtvo korisnika repozicionirala od ponuđača samo pogonske i priključne mehanizacije u ponuđača tehnologije, te sad nudi zaokruženo rešenje, čija primena upravo obezbeđuje ekonomski i energetski efikasniju poljoprivrednu proizvodnju i omogućava željeni rast.

Odeljenje “KITE TEHNOLIGIJE – KiTeh” pruža svoj maksimum da se donesu zaključci, na koje načine se može izvršiti optimizacija agronomskih inputa, energije, vremena i podigne proizvodnja na viši tehnološki i agronomski nivo uz pretvaranje podataka dobijenih sa terena u agronomske informacije koje će voditi donošenju ispravnih odluka.