DUKE

RAPOOL DUKE je novi hibrid na našem tržištu. Pripada RAPOOL genetici koja ima lidersku poziciju u selekciji uljane repice.

Duke je rani hibrid što omogućava i kasniju setvu, odnosno, podešavavanje vremena setve prema padavinama i vlagi u zemljištu.

Ukoliko se setva obavi u prvim rokovima, preporuka je primena regulatora rasta u fazi 4 do 6 listova razvoja.

Ukoliko su kasniji rokovi setve primena regulatora rasta nije potrebna u jesenjem periodu vegetacije.

Rapool
OSOBINE HIBRIDA DUKE
Rani hibrid
Brz početni porast
Tolerantnost na Turnip yellows virus (TuYV)
Prisustvo gena RLM7 koji obezbeđuje visoku tolerantnost na bolesti
(Phoma lingam)
Visok potencijal za prinos i otpornost na pucanje mahuna
Visok sadržaj ulja

Povezani proizvodi