ES SHAMAL
ES SHAMAL

ES SHAMAL

NOVA GENERACIJA RANOG SIRKA SA VISOKIM POTENCIJALOM PRINOSA I U NORMALNIM ALI I U SUŠNIM USLOVIMA

KARAKTERISTIKE:

 • Sirak za zrno, hibrid
 • Narandžasto, crveno zrno
 • Ukupna suma temperatura (donji prag razvoja 6 stepeni) 1870 °C
 • Odličan potencijal prinosa
 • Rani brzi porast
 • Visoko adaptibilan hibrid sa visokim prinosom i u dobrim i u sušnim uslovima gajenja
 • Dobra tolerancija na Fusarium spp
 • Dobra čistoća zrna
 • Nizak nivo tanina (<14%)
 • Visok sadržaj proteina >11-12%
 • Bez glutena
 • Koristi se za životinjsku ali i za ljudsku ishranu, kao i za proizvodnju etanola
 • Koristi se i u organskoj proizvodnji
Preporučena gustina, u zavisnosti od međurednog rastojanja, u hiljadama semena / ha
Umereno duboko zemljište, sušni uslovi 220-260
Duboko zemljište sa navodnjavanjem 260-300
Međuredni razmak (cm) 40-80
Dubina setve (cm) 2-4
Međuredni razmak (cm) 40-80
Potrebna temperatura zemljišta 12°C