Teški setvospremači SIPTEC model VibroDisc R i RT BEZ KONKURENCIJE!

Setvospremači radne širine od 4m do 9m imaju odlične transportne sposobnosti jer su hidraulički sklopivi, automatskim naginjanjem prema unutra / prema spolja, na odeljke krila koji su postavljeni na robusni okvir jake konstrukcije.

Modeli VibroDisc RT opremljeni su valjkom u vidu dva reda talasasatih samočišćećih reznih diskova prečnika Ø470mm, ležajem montiranim u osovinu Ø50 mm.

Rezni diskovi režu ostatke useva, grudice i pokrivaju ostatke useva i nakon toga izravnjavaju površinu u kombinaciji sa ojačanim okvirom od 3 reda S-zubaca 45 × 12 mm. Sa varijantom ravnih zubaca u koliko se radi u zemljištima gde je potrebno sačuvati vlagu u zemljištu nakon pripreme.

Valjci sa prednjim talasima omogućavaju lako i tačno regulisanje dubine pomoću čegrtaljke sa gornjom karikom, dok poboljšavaju rezultat nivelisanja. Modeli VibroDisc su takođe vrlo pogodni za vrlo plitku predsetvenu pripremu.

Polunošeni teški setvospremači VibroDisc

Polunošeni teški setvospremači VibroDisc

 • Tip setvospremača koji se agregatira na poluge traktora te s toga setvospremač ima veće manevarske sposobnosti zajedno sa traktorom
 • Setvospremač je sastavljen iz 3 tehnološke operacije spremanja zemljišta i to mrvljenja grudvi,kultivacijei ravnanja zemljišta i na kraju ravnanje i konsolidacija zemljišta
 • Prva sekcija je sačinjena od samočišćećih talasastih diskova montirani na robustnoj osovini prečnika 50mm
 • Kultivatorske „S“ motičice za kultivaciju zemljišta i ravnanje dimenzija 45x12mm montirani na robustnom ramu 50x50mm
 • Treća sekcija je set nazubljenih valjaka za ravnanje i finiširanje zemljišta sa varijantama duplog nazubljenih valjaka, u varijanti sa duplim Crosskill valjcima ili kombinacija nazubljen valjak sa Crosskill valjkom ili elastična zagrtačka brana

MODEL

VibroDisc RT 300

VibroDiscRT 400

VibroDiscRT 500

VibroDiscRT 600

VibroDiscRT 700

VibroDiscRT 800

VibroDiscRT 900

Širina radnog zahvata (m)

4

4,5

5

6

7

8

9

Transportna širina (m)

2,4

3


Broj motičica

26

30

34

40

48

54

76

Težina

2512

2962

3412

3860

4312

4912

5360

Potrebna snaga traktora (KS)

120-160

140-160

160-200

180-230

200-250

230-280

260-330

Vidi više Vidi manje

Nošeni teški setvospremači SIPTEC VibroDisc

 • Tip setvospremača koji se agregatira na poluge traktora te s toga setvospremač ima veće manevarske sposobnosti zajedno sa traktorom
 • Setvospremač je sastavljen iz 3 tehnološke operacije spremanja zemljišta i to mrvljenja grudvi,kultivacijei ravnanja zemljišta i na kraju ravnanje i konsolidacija zemljišta
 • Prva sekcija je sačinjena od samočišćećih talasastih diskova montirani na robustnoj osovini prečnika 50mm
 • Kultivatorske „S“ motičice za kultivaciju zemljišta i ravnanje dimenzija 45x12mm montirani na robustnom ramu 50x50mm
 • Treća sekcija je set nazubljenih valjaka za ravnanje i finiširanje zemljišta sa varijantama duplog nazubljenih valjaka, u varijanti sa duplim Crosskill valjcima ili kombinacija nazubljen valjak sa Crosskill valjkom ili elastična zagrtačka brana

MODEL

VibroDisc 300

VibroDisc 350

VibroDisc 400

VibroDisc 400R

VibroDisc 450R

VibroDisc 500R

VibroDisc 600R

Vibro Disc 700R

Vibro Disc 800R

Širina radnog zahvata (m)

3

3,5

4

4

4,5

5

6

7

8

Transportna širina (m)

3

3,5

4

2,5

2,5

2,5

3

3

3

Broj motičica

18

22

26

26

30

34

40

48

54

Težina

1010

1130

1215

1550

1970

2412

2910

3320

3930

Potrebna snaga traktora (KS)

90-100

100-130

130-160

130-160

140-180

160-200

160-200

200-250

250-300

MODEL

VibroDisc 300

VibroDisc 350

VibroDisc 400

VibroDisc 400R

VibroDisc 450R

VibroDisc 500R

VibroDisc 600R

Vibro Disc 700R

Vibro Disc 800R

Širina radnog zahvata (m)

3

3,5

4

4

4,5

5

6

7

8

Transportna širina (m)

3

3,5

4

2,5

2,5

2,5

3

3

3

Broj motičica

18

22

26

26

30

34

40

48

54

Težina

1010

1130

1215

1550

1970

2412

2910

3320

3930

Potrebna snaga traktora (KS)

90-100

100-130

130-160

130-160

140-180

160-200

160-200

200-250

250-300

Vidi više Vidi manje

Germinatori za prolećnu pripremu zemljišta SIPTEC model VibroPro R

Radna širina od 4m do 9m ima odlične transportne sposobnosti jer su hidraulički sklopivi, automatskim naginjanjem prema unutra / spolja na dijelove krila koji su postavljeni na robusni okvir izuzetno jake konstrukcije.

Modeli VibroPro R opremljeni su prednjim kaveznim valjcima Ø380mm od okruglih šipki. Ovi valjci u kavezu omogućavaju lako i tačno regulisanje dubine pomoću ručice manuelno, dok poboljšavaju rezultat nivelacije. Modeli VibroPro R takođe su vrlo pogodni za vrlo plitku predsetvenu pripremu. Valjke prednjeg kaveza uvek prati prednja ozubljena letva sa zupcima za efektivno mrvljenje zemljišta i podesiv je po visini.

MODEL

VibroPro R 400

VibroPro R 450

VibroPro R 500

VibroPro R 600

VibroPro R 700

VibroPro R 800

VibroPro R 900

Širina radnog zahvata (m)

4

4,5

5

6

7

8

9

Transportna širina (m)

2,5

3

3,5

4

Broj motičica

36

38

42

48

58

68

76

Težina

1510

1750

1870

2100

2490

2970

3560

Potrebna snaga traktora (KS)

100-110

110-120

120-140

140-160

160-200

200-250

230-300

Vidi više Vidi manje

Vučeni germinator za pripremu zemljišta VibroPro RT

 • Tip setvospremača koji se agregatira na poluge traktora te s toga setvospremač ima veće manevarske sposobnosti zajedno sa traktorom u polunošenoj varijanti i kačenje u tri tačke u nošenoj varijanti a sve u cilju boljih manevarskih sposobnosti,
 • Setvospremač je sastavljen iz 4 tehnološke operacije spremanja zemljišta i to mrvljenja grudvi,kultivacije i ravnanja zemljišta i na kraju ravnanje i konsolidacija zemljišta
 • Prva sekcija je sačinjena od nazubljene letve za mrvljenje grudvi
 • Druga sekcija kavezni valjak za mrvljenje grudvi montirani na robustnoj osovini prečnika 50mm.Prečnik valjka je 380mm i on je podesiv azajedno snjim kontroliše se i dubina rada
 • Treća sekcija kultivatorske „S“ motičice za kultivaciju zemljišta i ravnanje dimenzija 45x12mm montirani na robustnom ramu 50x50mm
 • Četvrta sekcija je set nazubljenih valjaka za ravnanje i finiširanje zemljišta sa varijantama duplog nazubljenih valjaka, prećnika 380mm na osovini prečnika 30mm.

MODEL

VibroPro RT 400

VibroPro RT 450

VibroPro RT 500

VibroPro RT 600

VibroPro RT 700

VibroPro RT 800

VibroPro RT900

Širina radnog zahvata (m)

4

4,5

5

6

7

8

9

Transportna širina (m)

2,5

3

3,5

4

Broj motičica

36

38

42

48

58

68

76

Težina

2210

2450

2570

2800

3190

3670

4260

Potrebna snaga traktora (KS)

100-110

110-120

120-140

140-160

160-200

200-250

230-300

Vidi više Vidi manje

Laki setvospremači za finu prolećnu pripremu SIPTEC serije VibroPro i VibroPro T

VibroPro kombinacija hidraulično sklopivog setvospremača za predsetvenu pripremu do 9m radne širine.

Robusna konstrukcija, razmak S-zubaca raspoređeni u 4 reda i podesivi, dvostruki zadnji valjak za drobljenje izravnavaju zemljišta, poboljšavaju provetravanje, prodiranje i mešanje usitnjenog zemljišta. Priključno oruđe za mešanje i usitnjavanje zemljišta pre ssetve. Uklanja zaostali korov i površinsku aeraciju zemljišta, stvarajući idealno ležište za seme. Moderan dizajn koji se nosi sa današnjim zahtevima visokih performansi i obrade temljišta.

Nošeni laki setvospremači

MODEL

VibroPro 400

VibroPro 450

VibroPro 500

VibroPro 600

VibroPro 700

VibroPro 800

VibroPro 900

Širina radnog zahvata (m)

4

4,5

5

6

7

8

9

Transportna širina (m)

2,5

3

3,5

4

Broj motičica

36

38

42

48

58

68

76

Težina

1050

1100

1230

1370

1540

1950

2450

Potrebna snaga traktora (KS)

100-110

110-120

120-140

140-160

160-200

200-250

230-300

Polunošeni laki setvospremači

MODEL

VibroPro T400

VibroPro T450

VibroPro T500

VibroPro T 600

VibroPro T 700

VibroPro T800

VibroPro T900

Širina radnog zahvata (m)

4

4,5

5

6

7

8

9

Transportna širina (m)

2,5

3

3,5

4

Broj motičica

36

38

42

48

58

68

76

Težina

1750

1800

1930

2070

2240

2650

3150

Potrebna snaga traktora (KS)

100-110

110-120

120-140

140-160

160-200

200-250

230-300

Vidi više Vidi manje

Nošene kompaktne kratke tanjirače serije DiscoPlus R

Serija DiscoPlus R garantuje odličan rezultat obrade strnjišta, dok su te mašine takođe vrlo pogodne za pripremu setvenog sloja ili za izravnavanje zemljišta nakon oranja. Veliki prečnik diskova postiže duboku obradu pri velikim brzinama čak i pod velikim količinama biljnih ostataka. Robusni ram ima vrlo ograničeno habanje i samo nekoliko delova koji zahtevaju održavanje samo su neke od glavnih karakteristika koje doprinose jednoličnom i intenzivnom mešanju organskih materija. Veliki prečnik diskova Ø620mm ili 670mm omogućava radnu obradu do 18cm velikom brzinom čak i pod vrlo teškim uslovima. Jedna od glavnih karakteristika je jednolično i intenzivno mešanje organskih materija.

DiscoPlus R, nošene tanjirače sa hidrauličnim sklopivim okvirom, radne širine 4m, 5m, 6m i 7m.
Robusni hidraulički sklopivi ram, vrlo ograničeno habanje i samo nekoliko delova koji zahtevaju održavanje. Okvir omogućava transportnu širinu od 2,8 m, što je nezavisno od radne širine svakog modela.

MODEL

DiscoPlus R 400

DiscoPlus R 500

DiscoPlus R 600

DiscoPlus R 700

Širina radnog zahvata (m)

4

5

6

7

Transportna širina (m)

2,8

Prečnik diska (mm)

610 opciono 670

Broj nazubljenih diskova

32

40

48

56

Težina bez valjka

2440

2760

3080

3400

Potrebna snaga traktora (KS)

140-180

180-200

220-260

260-320

Vidi više Vidi manje

Vučene tanjirače DiscoPlusRT

MODEL

DiscoPlus RT400

DiscoPlus RT500

DiscoPlus RT 600

DiscoPlus RT 700

Širina radnog zahvata (m)

4

5

6

7

Transportna širina (m)

2,8

Prečnik diska (mm)

610 opciono 670

Broj nazubljenih diskova

32

40

48

56

Težina bez valjka

3120

3440

3760

4080

Potrebna snaga traktora (KS)

140-180

180-200

220-260

260-320

Vidi više Vidi manje

Kombinovano razrivačko oruđe SIPTEC-Master HD

Tehničke karakterisike;
Robustna konstrukcija noseća 300x300x10mm omogućava exploataciju u jako teškim uslovima i različiti tipovima zemljišta nosi 4 tipa radnih organa.
1. Dva reda nazubljenih diskova za sečenje biljnih ostataka i mešanja sa zemljištem
2. Tri reda razrivačkih motičica za kultivaciju zemljišta i biljnih ostataka do dubine preko 30cm
Zaštićene od preopterećenja preko hidro cilindara
3. Diskovi za ravnanje
4. Valajk za rekonsolidaciju zemljišta-razlićiti tipovi valjaka shodno zahtevima korisnoka i tipu zemljišta

MODEL

Master HD 300

Master HD 350

Master HD 400

Širina radnog zahvata (m)

3

3,5

4

Transportna širina (m)

3

3,5

4

Prečnik diska (mm)

610

Broj nazubljenih diskova

24

28

32

Broj razrivačkih motičica

9

11

13

Težina bez valjka

3120

3440

3760

Potrebna snaga traktora (KS)

240-300

280-350

320-400

Vidi više Vidi manje

Vibro Pro Plus RT

Radne širine od 4m do 8m imaju odlične transportne sposobnosti jer su hidraulički sklopivi, automatskim naginjanjem prema unutra / spolja na delove krila koji su postavljeni na robusni okvir .

Modeli VibroPro RT S opremljeni su prednjim kaveznim valjcima Ø380 mm koji omogućavaju lako i tačno regulisanje dubine pomoću ručice /manuelno, dok poboljšavaju rezultat nivelacije. Modeli VibroPro RT S su takođe vrlo pogodni za vrlo plitku predsetvenu pripremu . Valjke prednjeg kaveza uvek prati prednja nazubljena letva sa noževima koji mrvi i seče grudve zemljišta. Letva sa noževima nalazi se ispred svakog prednjeg valjka i podesiva je po visini. Noževi pričvršćeni za letvu pomažu u drobljenju, mlevenju i mlevenju inače neizvodljive gline ili većih grudvica.

 • Polu nošeni setvospremač
 • Robustan i hidraulično sklopiv ram 200x200x10 mm
 • 4 reda S-motičica instaliranih na ramu 50x50mm
 • Podesivi prednji kavezni valjak Ø380, oslonjen na ležajeve za preciznu kultivaciju
 • Podesiva nazubljena letva
 • Ojačani dvosruki valjak prečnika Ø350 mm, moslonjen na ležajevima koji su naosovini prečnika Ø40 mm

MODEL

Vibro Pro RT S 400

Vibro Pro RT S 450

Vibro Pro RT S 500

Vibro Pro RT S 600

Vibro Pro RT S 700

Vibro Pro RT S 800

Širina radnog zahvata (m)

4

4,5

5

6

7

8

Transportna širina (m)

2,4

3

Broj motičica 45×12

26

30

34

40

48

54

Broj motičica 25×25

16

18

20

24

28

32

Broj motičica 40×16

20

22

32

32

32

32

Težina

3255

3590

3930

4605

5280

5955

Potrebna snaga traktora (KS)

120-160

140-160

160-200

180-230

200-250

220-280

Vidi više Vidi manje

Vibro Pro XL S

VibroPro KSL S kombinacija dvostrukog hidrauličkog sklopivog okvira za predsetvenu pripremu do 12m radne širine (transportna širina 3m).

 • Konstrukcija sa multifunkcionalnim podvozom U (na njega se mogu agregatrati i tanjirače 2x4m,2x5m ili 2x6m i iskoristiti podvoz za mnogo više kombinacija za pripremu zemljišta nego što Vi možete zamisliti) sa vučnom rudom prečnika vučnog oka Cat. 4 Ø51mm
 • Robustna, hidraulično sklopiva konstrukcija
 • 4 točka dimenzija 500/50-17
 • Bočni deflektori
 • Priprema u samo jednom prolazu:
  1 sekcija: Ravnjačka daska sa zubcima za mrvljeni sečenje grudvi
  2 sekcija: Valjak sa noževima postavljenim po obodu prečnika Ø380 mm
  3 sekcija: Mnogo solucija za različite dubine i tipove zemljišta za kultivaciju
  4 sekcija: Ravnjačka daska iz akultivatorske sekcija
  5 sekcija: Dvostuki nazubljeni valjak-finišer ili crosskill prečnika Ø350 mm

MODEL

Vibro Pro RT XL S 800

Vibro Pro XL S 1000

Vibro Pro XL S 1200

 

Širina radnog zahvata (m)

8

10

12

 

Transportna širina (m)

3

 

Broj motičica 45×12

54

60

66

 

Broj motičica 25×25

32

40

48

 

Broj motičica 40×16

40

48

56

 

Težina

6555

7780

8840

 

Potrebna snaga traktora (KS)

200-300

280-400

350-450

 

Vidi više Vidi manje

Dracon MR T HD

Dracon je nova generacija kultivatora-grubera namenjena za strništa visokih performansi koja donosi dug radni vek. Čvrsti, robusni centralni okvir napravljen je da radi do dubine 35 cm čak i pod vrlo teškim uslovima zbog hidropneumatske zaštite od preopterećenja. Tačka raonika, vodeća ploča i bočna krila su uključeni u standardnu opremu.
Standardni izravnavajući diskovi, koji se u parovima suspenduju preko gumene suspenzije, poravnavaju mešovito i obrađeno zemljište. Posle zadnjeg valjka, kultivacija je konstantna, precizna i dobro uravnotežena.
Kombinuje efikasnu obradu zemljišta nakon žetve sa manjom potrošnjom goriva. Zemlja je ravna, dobro rastresita, strništa postaju organsko đubrivo bez dodatnih zahteva za obradu

 • 3 reda kultivatorskih motičica na razmaku od 700 mm
 • Robustan ram dimenzija 100x100x8 mm
 • Dubina rada do 350 mm
 • Klirens 850 mm
 • Bočna krilca za podsecanje korenove zone-standard
 • Hidropneumatski sistem protiv preopterećenja
 • Manuelno podešavanje valjka i diskova
 • Hidraulično sklopiv u transportni položaj
 • Točkovi za transport dimenzija 400/60-15.5

MODEL

Dracon MR T-HD 400

Dracon MR T – HD 500

Širina radnog zahvata (m)

4

5

Transportna širina (m)

3

Broj motičica

13

16

Broj ravnjačkih diskova

10

12

Težina

3240

3120

Potrebna snaga traktora (KS)

160-250

205-300

Vidi više Vidi manje

SKEN

Kultivator za međurednu kultivaciju širokorednih kultura SKEN sa krutim, manuelno ili hidraulično sklopivim ramom.

SKEN modeli čine naš predlog za ekonomičnu mehaničku kontrolu korova, ne samo njihovim rezanjem već i vibracijama. Takođe aeraciju zemljišta i poboljšavaju drenažu bez narušavanja strukture zemljišta. Okvir omogućava vertikalno savijanje i omogućava motičicama da prate konture zemljišta, dok ostaju kruti bočno u stranu, čak i kada rade na zakrivljenim biljnim linijama ili razvijenim usevima. U zavisnosti od vrste zemljišta i faze razvoja useva, dostupan je širok izbor dodatne opreme.

Vidi više Vidi manje

Pet radnih organa za međurednu kultivaciju na 70cm

Tri radna organa za međurednu kultivaciju na 50cm

Oprema za organsku proizvodnju sa elastičnim prstima

Oprema za inkorporaciju granulisanog đubriva

MODEL

SKEN 5

SKEN 7

SKEN 9

SKEN 13

Širina radnog zahvata (m)

4

6

8

12

Težina

700

835

1080

1490

Potrebna snaga traktora (KS)

80-90

80-100

90-110

110-140

Vidi više Vidi manje

Sonic

 • Kačenje u tri tačke cat. 2
 • Tandem rotirajuće zvezde
 • Suspenzija rama
 • Robust centralni ram120×120 mm i 100x100mm bočni ramovi
 • Visok klirens
 • Podesiv međuredni razmak
Vidi više Vidi manje