S serija kombajna

Osnovne informacije

John Deere kombajni serije S700 imaju određene tehničko-tehnološke patente koji ih čine jedinstvenim, a to se najbolje ogleda u kvalitetu njihovog rada. John Deere kombajni serije S700 su kombajni sa aksijalnim načinom izvršavanja, pri čemu se u međuprostoru rotora i podrotora odvijaju dve operacije – vršidba i separacija. Pri kretanju mase od samog ulaza u taj međuprostor, pa sve do izlaska, nežno i efikasno se izdvaja čisto i neoštećeno zrno. Sama osobina aksijalne vršidbe je takva da se izvršavanje zrna odvija trljanjem mase od masu sa smanjenim kontaktom sa čeličnim izvršajnim pesnicama (za razliku od klasične tangencijalne vršidbe, gde ima dosta više dodira sa letvama bubnja). John Deere varijabilni TriStream™ rotor, je dizajna koji podseća na metak. Velik prečnik i velika masa pomenutog rotora, proizvode obrtni moment od 796 Nm (6x veći u odnosu na određene konkurentske izvedbe), pa je tako dovoljan manji broj obrtaja rotora za izvršavanje i separaciju zrna. Upravo ovakav sofisticiran način izvršavanja je razlog što smo na sprovedenim Demo danima širom Srbije imali manje od 0.3 % loma zrna u bunkeru. Pored tehnologije obrade zrna, ono po čemu se ovaj kombajn svakako ističe u odnosu na druge koncepte, je stepen automatizacije rada, gde se skoro može u potpunosti eliminasti faktor ljudske greške.

S760 Kombajn

 • 9 l PowerTech PSS motor, maksimalna snaga 285 kW/387 ks (ECE R120)
 • Integrisano podešavanje kombajna – ICA 2
 • Prednost jednog rotora
 • Aktivna izolacija podrotora
 • Programabilni kontrolni centar
 • Nove John Deere gusenice sa 30% većom površinom naleganja

S serija kombajna

Svi modeli

1. Uvlačno grlo

Istraživanja govore da se najveći gubici pri radu kombajna postižu na hederu kombajna. John Deere kompanija je tako posebnu pažnju posvetila, kako hederima, tako i pratećem segmentu bez koga heder ne može da fukcioniše u svom punom kapacitetu, a to je uvlačno grlo i sistem agregatiranja i upravljanja samog hedera. Kod S serije kombajna mogućnost podešavanja hedera je u poprečnoj i podužnoj ravni, tako da se najbolje moguće isprati konfiguracija terena, i pokupi poslednje zrno sa parcele, što je posebno izraženo pri ubiranju soje sa prvim spratovima mahuna. Pored istaknutih prednosti, agregatiranje hedera je olakšano sa mehaničkim zabravljivanjem radi sigurnosti, kao i prikopčavanje hidraulične električne instalacije samo jednim potezom, pomoću brze spojnice.

Glavne odlike uvlačnog grla kod S serije su:

 • Velika uvlačna brzina lančasto letvičastog transportera od 3,6 m/s – masa brzo dospeva u unutrašnjost kombajna
 • Podešavajući prednji zazor lančasto-letvičastog transportera – manji rizik od zagušenja
 • Snažan reverzni smer obrtanja lančasto letvičastog transportera od 135 KS – u slučaju zagušenja, bez problema će izbaciti prekomernu masu
 • Isturenija tačka agregatiranja hedera – povećana preglednost iz kabine
 • Poprečno i podužno podešavanje nagiba hedera – odlično prilagođavanje konturama terena, minimalni gubici, 20% povećan učinak

2. Vršidbneni uređaj

John Deere S serija kombajna karakteriše aksijalni tip vršidbe sa rotorom postavljenim u aksijalnoj osi prostiranja. Prilikom dopremanja mase od uvlačnog grla, masa prvo dobija određeno ubrzanje u prijemnom rotoru, kako bi se konverzovalo tangencijalno kretanje u transverzalno u samom rotoru. Pre samog ulaska u područje izvršavanja, eventualne nečistoće, kamenje i grudve se odstranjuju u sakupljaču kamena. Sam proces izvršavanja se obavlja u prvoj trećini međuprostora rotora i podrotora, po sistemu trljanja mase od masu. Ono po čemu se razlikuje ovaj sistem vršidbe u odnosu na konkurentne, je da rotor ima veliki prečnik i pri radu ne zauzima centralni položaj, već ekscentričan. Takvim položajem neprestano se smenjuje efekat izvršavanja u donjoj zoni rotora, gde je zazor nešto manji u odnosu na gornju zonu, gde se vrši otpuštanje useva, čime se intezivnije rastresa zarobljeno zrno. Pored ekscentričnog položaja koji zauzima TriStreamRotor, on ima oblik metka, tako da je otpor mase pri kretanju ka zadnjem delu smanjen. Intezitet izvršavanja reguliše se pomoću usmerivačkih lopatica, sa kojima je moguće odrediti 5-7 rotacija mase u međuprostoru bubnja i podbubnja.

Glavne odlike vršidbenog uređaja S serije su:

 • Velik prečnik rotora 762mm, velika dužina 3.124mm, velika inerciona masa rotora, obrtni moment 796 Nm – zahteva niži broj obrtaja, velika energetska efikasnost sistema
 • Princip izvršaja mase od masu, dizajn rotora koji podseća na metak, hidraulično oslanjanje podrotora – izbegnut prekomeran dodir sa metalnim radnim organima, izuzetno nizak lom zrna postignut tokom Demo dana širom Srbije – ispod 0,3%
 • Usmerivačke lopatice, menjanje brzine obrtanja i zazora iz kabine – menjanje broja rotacija mase u rotoru 5-7, menjanje inteziteta izvršavanja iz kabine, prilagođavanje stanju useva na parceli
 • Ugao ulaska mase od 270o, prijemni bubanj sa predubrzanjem, 2,5 m2 efektivne površine izvršavanja – izuzetna propusna moć sistema

3. Separacioni uređaj

Iz prve trećine prostora rotora i podrotora, masa odlazi u zadnje dve trećine rotora u kome se odvija proces separacije sa separacionim radnim organima. Zrno koje se ovrši odlazi na sabirnu ravan koja je koncipirana sa 4 pužna transportera. Na taj način zagarantovano je konstatno dopremanje zrna na sita, čak i u otežanim uslovima rada, kao na terenu sa nagibom. Dynaflo Plus sistem za čišćenje zrna sastavljen od predsita, gornjeg i donjeg sita, formira veliku separacionu površinu, a obrnuto srazmerno tako velikoj površini sita je mala masa celokupne konstrukcije, za koju je upotrebljen aluminijum kao konstruktivni materijal. Kako bi se povećao kapacitet i propusna moć kombajna kod većih modela S serije, povrat neovršene mase se sprovodi elevatorom, gde se na kraju nalazi izvršni element. Time se masa usmerava direktno na sita, ne opterećujući dodatno rotor.

Glavne odlike separacionog uređaja kod S serije su:

 • Prečnik separacionog dela rotora 834 mm, površina aktivne separacije 3 m2, – intezivno rastresanje zaostalog zrna na velikoj površini, dobar kvalitet žetvenih ostataka
 • Sabirna ravna sa 6 pužnih transportera – pravilan i ujednačen dotok materijala na sita, čak i na neravnom terenu
 • Predsito, gornje i donje sito površine 5,9 m2, sa ventilatorom kapaciteta 740 m3/min, usmeravanje vazdušne struje u dva pravca, – osigurava visok procenat čistog zrna u različitim usevima
 • Active Terrain Adjustment podešavanje brzine ventilatora, zazora sita i predsita na neravnom terenu – do 50% manje nečistoća na nagibima do 16o, manje povratne mase, veće radne brzine, manji gubici

4. Manipulacija sa zrnom

Kada se završi celokupan proces izvršavanja i čišćenja zrna, zrno se doprema u bunker koji je zapremine 10.600l, a opciono može da bude i čak 14.100l, tako da je zastoj zbog istovara zrna u transportno sredstvo svedeno na minimum. Poklopac bunkera otvara se elektronski u potpunosti, a dužina istovarnog pužnog transportera može se prilagoditi u skladu sa širinom hedera. Funkcija na GreenStar 3 monitoru omogućava vam da, uz dodatak kamera, vidite šta se dešava na zadnjem delu kombajna, u rezervoaru za zrno ili na istovarnom transporteru.

Glavne odlike sistema za manipulaciju sa zrnom S serije su:

 • Brzina istovara 135 l/s, dodatna snaga od 34KS – 50 KS pri istovaru zrna – više vremena za žetvu, istovar za 14.100l za samo 100s;
 • Kamera na istovarnoj luli, simultano kretanje uz Machine Sync – olakšano rukovanje kombajnom pri istovaru u hodu.

5. Obrada biljnih ostataka

Ukoliko želite da seckate biljne ostatke i razbacate ih iza kombajna u jednakom sloju, kod nas ćete naći savršen sistem koji zadovoljava vaše potrebe. U ponudi su 3 različita sistema za obradu biljnih ostataka.

Glavne odlike sistema za obradu biljnih ostataka S serije su:

 • Se ka sa 100 noževa i 2 brzine, brzo namestivi kontra noževi, otresaju
  a letva za oštećenje slame – prilagođavanje optimalne dužine biljnih ostataka u skladu sa stanjem useva na parceli, za što brže razlaganje u organsku materiju
 • Elektronsko podešavanje deflektora, ujednačeni sloj biljne mase – kompenzovanje zanošenja vetra, ravnomerno raspoređivanje organske materije po celokupnoj površini
 • Nežna obrada slame u procesu vršidbe i separacije, odvajanje pleve od slame – idealno rešenje za potrebe sakupljanja slame za prostirku bez nečistoća

6. Ergonomija

Optimalni žetveni period je kratak, i traje svega 10 do 15 dana, zato je bitno iskoristiti ga maksimalno moguće, pa se neretko provede i po 16 sati dnevno u kabini. Da bi rukovalac ostao fokusiran na posao, potrebno je da ima pun komfor u radu. Sa John Deere S serijom komfor je zagarantovan! U prostranoj, novoj Deluxe kabini, rukovalac je opušten, produktivan i posvećen poslu – i kada radni dan traje dugo, i kada su uslovi u polju teški.

Glavne ergonomske odlike S serije su:

 • Velika staklena površina, tanki korner stubovi, tonirana stakla, daleka tačka agregatiranja hedera – preglednost posla u svim uslovima rada, bez potrebe za ustajanjem sa sedišta
 • Velika zapremina 3,36 m3, sedište sa vazdušnom suspenzijom, automatska klima, odlična zvučna izolacija 71dB, frižider – stvari koje umanuje zamor u dugim radnim danima
 • Command Pro ručica sa “Soft Touch” tasterima glavnih komandi, CommandArm konzola, Corner Display, „touch screen“ Command center Gen 4 – intuitivno i trenutno upravljanje u skladu sa zahtevima useva na parceli

7. Monitori

Gen 4 CommandCenter 4600 monitor

Ovaj monitor prikazuje najvažnije informacije o radu mašine i o usevu koji žanjete. Koristeći ovaj monitor brzo i lako ćete izvršiti sva potrebna podešavanja, sa intuitivnim funkcijama kao na smart telefonima.

Potpuno je opremljen i za primenu AutoTrac-a i svih ostalih AMS sistema. Koristeći ovaj uređaj brzo pristupate sledećem:

 • Podešavanje kombajna
 • Daljinska kontrola sita
 • ACA (automatsko podešavanje kombajna)
 • Harvest Monitor
 • Harvest Smart (automatska kontrola propusne moći)
 • AutoTrac
 • AutoTrac RowSense
 • Upozoravajući signali
 • Automatska kalibracija sistema
 • Dijagnostika
 • Podešavanje referentnih vrednosti
 • Machine Sync
 • Data Sync
 • ICA
 • ICA2

8. MOTOR

Modele S760 I S770 pogoni 9.0l, dok modele S780, S785i S790 pogoni 13,5l motor John Deere PowerTech PSS sa dva turbopunjača. Motor zapremine 9l obezbeđuje 382KS/449 KS + 34 KS Boost-a, a motor 13,5L razvija 480KS/507KS/551KS + 50KS Boost-a. Tajna ove impresivne snage leži u specijalno konstruisanim turbopunjačima i sistemu za ubrizgavanje HPCR – High Pressure Common Rail. Sistem za hlađenje velikog kapaciteta i hlađenje “vazduh-vazduhom”, takođe poboljšava rad motora. Ovo je fabrika moćne snage koja vas neće izneveriti!

Glavne odlike John Deere motora 9L i 13.5L PSS S serije su:

 • Namenski konstruisan i prilagođen motor za poljoprivredne radova koje zahteva operacija žetve – savladaće opterećenja koja se stavljaju pred njega, sa prilagođenim karakteristikama snage i obrtnog momenta
 • Snaga od 34KS/50 KS pri radu istovarne lule – dodatna snaga kako bi se omogućio istovar u hodu

9. Hodni mehanizam

Poljoprivrednici koji predano i profesionalno obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, znaju da je jedan od najvažnijih faktora za maksimalno iskorišćenje potencijala biljne kulture, fizičko stanje zemljišta. Kako bi se ova karakteristika održala u najboljem mogućem stanju, teške mašine, kao što je i sam kombajn, trebalo bi da svoju težinu prenose na tlo, sa što većom gaznom površinom hodnog mehanizma, kako bi se predupredilo povećno sabijanje zemljišta. Za ovu namenu John Deere je pripremio posebno konstruisane pneumatike, koji imaju nizak radni pritisak, kao i hodni sistem gusenica sa velikom dodirnom površinom.

 • Mogućnost izbora širokih pnumatika i gusenica – smanjenje uticaja na fizička svojstva zemljišta, manje potrebne energije za izvođenje osnovne obrade zemljišta
 • Hodni mehanizam u vidu gusenica, širina i do 610mm/760mm/910mm – mogućnost rada i na rastresitom i blatnjavom terenu, ubiranje poslednjeg zrna u kasnoj kišnoj jeseni