T serija kombajna

Osnovne informacije

T serija kombajna je konstruisana da se sa učinkom približi aksijalnim tipovima kombajna, a da po kvalitetu izvršavanja, pre svega slame, zadrži one atribute po kojima su prepoznatljivi tangencijalni kombajni. Kompaktan oblik samog kombajna, ni ne naslućuje radne performanse, koje su više nego imponzantne. Glavni vršidbeni sklop ovog kombajna sačinjavaju dva bubnja, jedan prelazni i jedan odbojni biter, sa čime se u velikoj meri povećava površina izvršavanja. Pri prelasku mase između susednih bubnjeva vodilo se računa da uglovi koji zaklapaju budu tupi, tako da se posle obrade na slamotresima, dobija slama, koja zadržava najbolje odlike za prostirku ispod stoke. Pored efikasnog vršidbenog uređaja, tu je još i nesvakidašnja sabirna ravan sa pužnim transporterima, sita velike površine i ventilator velikog kapaciteta. Hodni mehanizam u vidu gusenica, 4×4 pogon, mnoštvo naprednih tehnologija za automatizovan rad, kvalitet ugrađenih materijala, sve vitalne koponente konstruisane u John Deere fabrikama, vrhunska ergonomija i još dosta toga čine ovaj kombajn bez konkurencije u svojoj klasi.

T660 Kombajn

 • 9 l PowerTech PSS motor, maksimalna snaga 285 kW/387 ks (ECE R120)
 • Širina podbubnja 1.670 mm
 • Ukupna površina za aktivnu separaciju (ISO 6689:1997): 4,00 m²
 • Ukupna površina sita za čišćenje (sa prednjim odstranjivačem pleve prema ISO standardu 6689:1997): 6,30 m²
 • Interaktivno podešavanje kombajna (ICA) za automatsku optimizaciju kombajna
 • Nove John Deere gusenice sa 30% većom oslonom površinom

T serija kombajna

Svi modeli

1. Uvlačno grlo

I kada se kosi usev sa povišenom vlažnošću, uvlačno grlo na kombajnima T serije će do vršidbenog uređaja isporučiti ujednačen sloj materijala idealan za izdvajanje zrna. Pri oceni kvaliteta upotrebljenih materijala na kombajnima, dovoljan je jedan pogled na potrošenost ploča uvlačnog grla. Kod T serije za ceo eksploatacioni period kombajna, nećete imati problema sa pločama u uvlačnom grlu. Pored istaknutih prednosti, agregatiranje hedera je olakšano sa mehaničkim zabravljivanjem radi sigurnosti, kao i prikopčavanje hidraulične električne instalacije sa samo jednim potezom, pomoću brze spojnice. Prednja ploča uvlačnog grla na koju se kači čitav heder može se podesiti u zavisnosti od veličine pneumatika, useva i uslova u polju. Optimalan rad je zagarantovan u svim eksploatacionim uslovima.

Glavne odlike uvlačnog grla kod T serije su:

 • Velika uvlačna brzina lančasto letvičastog transportera od 3,6 m/s – masa brzo dospeva u unutrašnjost kombajna sa predubrzanjem koji je sinhronizovan sa vršidbenim uređajem
 • Snažan reverzni smer obrtanja lančasto letvičastog transportera od 80 KS – u slučaju zagušenja, bez problema će izbaciti prekomernu masu
 • Isturenija tačka agregatiranja hedera – povećana preglednost iz kabine

2. Vršidbeni uređaj

Ujednačen sloj mase iz uvlačnog grla, dospeva u međuprostor bubnja i podbubnja, a sva prilagođavanja na kombajnu trenutnim uslovima rada, moguće je izvršiti iz kabine kombajna. Velika površina izvršavanja, sa vršidbenim, separacionim, prelaznim i odbojnim biterom, približiće performanse ovog kombajna, onim sa aksijalnim sistemom izvršavanja. Glatki uglovi, bez oštrih prelaznih segmenata između bubnjeva, onemogućiće nastajanje loma zrna i održati kvalite slame na vrhunskom nivou.

Glavne odlike vršidbenog uređaja T serije su:

 • Velik prečnik bubnja 660 mm sa 10 udaračkih letvi, veliki separacioni bubanj prečnika 800 mm – do 25% niža obodna brzina bubnjeva u odnosu na druge koncepte kombajna, visoko energetski efikasan sistem vršidbe
 • Površina vršidbe od 1,13/1.35 m²*, površina aktivne separacije 3,3/4,00 m²* – manje opterećenje slamotresa, manje povratne neovršene mase, efikasniji rad, veća protočna moć
 • Dodatni Booster Bar, postavljen ispred podbubnja – povećanje kapaciteta do 10% i izvršavanje teško izvršivih kultura, kao što su zelene mahune soje, sorti ječma i pšenice sa osjem
 • Odbojni biter prečnika 400mm sa mogućim podbubnjom površine 0,55 m² – zadržavanje mase u prostoru velikog separacionog bubnja, ravnomerno raspoređivanje po površini slamotresa sa produžetkom podbubnja dodatno pospešuje izvršavanje.
 • Nežan izvršaj, niska obodna brzina radnih organa, protok mase između vršidbenog i velikog separacionog bubnja sa gornje strane, tupi uglovi bez oštrih ivica na prelazu između radnih organa – odličan kvalitet slame, nizak lom zrna.
  *T550-T560/T660-T670

3. Separacioni uređaj

Pre nego što masa dospe na slamotrese velike površine, znatni deo zrna se izvrši u vršidbenom delu i delu sa aktivnim separacionim bubnjem. Ovakvim tretmanom mase se u velikoj meri olakšava dalji rad na slamotresima. T serija kombajna opremljena je sa 5/6 – sekcijskim slamotresima sa 7 kaskada i rotorom sa prstima za pospešivanje rastresanja zaostalog zrna (Power Separator). Sabirna ravan kod T serije poseduje jedinstveni koncept, koju sačinjava 6 pužnih transportera. Dynaflo Plus sistem za čišćenje zrna sastavljen od predsita, gornjeg i donjeg sita, formira veliku separacionu površinu, a obrnuto srazmerno tako velikoj površini je mala masa celokupne konstrukcije, za koju je upotrebljen aluminijum. Na kraju, kako bi se osiguralo da samo čisto zrno bez primesa dospe u bunker, brine se visokokapacitativni ventilator.

Glavne odlike separacionog uređaja kod T serije su:

 • Aktivni separacioni bubanj prečnika 800 mm, aktivna separaciona površina 3.3/4 m²* – povećanje propusne moći kombajna, performanse slične hibridnim izvedbama kombajna
 • 5/6-sekcijski slamotres*, 7 kaskada, ukupne površine 4,8/5,8 m²*, Power Separator – intezivno rastresanje zaostalog zrna na velikoj površini, dobar kvalitet žetvenih ostataka
 • Sabirna ravna sa 6 pužnih transportera – pravilan i ujednačen dotok materijala na sita, čak i na neravnom terenu
 • Ukupna površina predsita, gornjeg i donjeg sita 5.2/6,3 m²*, ventilator kapaciteta 590/740 m³/min, usmeravanje vazdušne struje u dva pravca, podešavanje brzine u dijapazonu od 550-1350 (300-600 & 550-1350) o/min – osigurava minimalan procenat nečistoće u bunkeru čistog zrna i fleksibilnost prilagođavanju različitim biljnim kulturama, od uljane repice do pasulja.
  *T550-T560/T660-T670

4. Manipulacija sa zrnom

Kada se završi celokupan proces izvršavanja i čišćenja zrna, zrno se doprema u bunker koji može biti zapremine 8.000l/9.000l/11.000* l. Poklopac rezervoara otvara se elektronski u potpunosti, a istovarni pužni transporter dizajniran je tako da olakša istovar zrna. Funkcija na GreenStar 3 monitoru omogućuje vam da, uz dodatak kamera, vidite šta se dešava na zadnjem delu kombajna, u rezervoaru za zrno ili na istovarnom transporteru.

Glavne odlike sistema za manipulaciju sa zrnom kod T serije su:

 • Brzina istovara 125 l/s, dodatna snaga od 34 KS pri istovaru zrna – više vremena za žetvu, istovar 11.000l za samo 90 s
 • Kamera na istovarnoj luli, simultano kretanje pomoću Machine Sync – olakšano rukovanje kombajnom pri istovaru u hodu.
  *T550/T560-T660-T670

5. Obrada biljnih ostataka

Ukoliko želite da seckate biljne ostatke i razbacate ih iza kombajna u jednakom sloju, mi vam nudimo sistem koji je za to savršen. Biljni ostaci se fino usitnjavaju i razbacuju iza kombajna u ujednačenom sloju čitavom širinom zahvata hedera. Zato je ova mašina savršena za primenu u modernim sistemima obrade zemljišta, kao što su konzervacijska ili “no till” obrada.

Glavne odlike sistema za obradu biljnih ostataka kod T serije su:

 • Pro Fine sečka sa velikim brojem noževa i 2 brzine, brzo namestivi kontra noževi, otresajuća letva za oštećenje slame – prilagođavanje optimalne dužine biljnih ostataka u skladu sa stanjem useva na parceli, za što brže razlaganje u organsku materiju
 • Elektronsko podešavanje deflektora, ujednačeni sloj biljne mase – kompenzovanje zanošenja vetra, ravnomerno raspoređivanje organske materije po celokupnoj površini
 • Nežna obrada slame u procesu vršidbe i separacije, odvajanje pleve od slame – idealno rešenje za potrebe sakupljanja slame za prostirku

6. Ergonomija

Optimalni žetveni period je kratak, i traje svega 10 do 15 dana, zato je bitno iskoristiti ga maksimalno moguće, pa se neretko provede i po 16 sati dnevno u kabini kombajna. Da bi rukovalac ostao fokusiran na posao, potrebno je da ima pun komfor u radu. Sa John Deere T serijom, komfor je zagarantovan! U prostranoj, novoj Deluxe kabini rukovalac je opušten, produktivan i posvećen poslu – i kada radni dan traje dugo, i kada su uslovi u polju teški.

Glavne ergonomske odlike T serije su:

 • Velika staklena površina, tanki korner stubovi, tonirana stakla, daleka tačka agregatiranja hedera – preglednost posla u svim uslovima rada, bez potrebe za ustajanjem sa sedišta
 • Velika zapremina od 3,36 m³, sedište sa vazdušnom suspenzijom, automatska klima, odlična zvučna izolacija, frižider – stvari koje umanuje zamor pri dugim radnim danima
 • Ergonomska ručica sa “soft touch” tasterima glavnih komandi, CommandArm konzola, Corner Display, „touch screen“ Command center Gen 3 – intuitivno i trenutno upravljanje radnim organima kombajna u skladu sa zahtevima useva na parceli.

7. Monitori

CommandCenter monitor

Ovaj monitor prikazuje najvažnije informacije o radu mašine i o usevu koji žanjete. Koristeći ovaj monitor brzo i lako ćete izvršiti sva potrebna podešavanja. Potpuno je opremljen i za primenu AutoTrac-a i svih ostalih AMS sistema.

Koristeći ovaj uređaj brzo pristupate sledećem:

 • Podešavanje kombajna
 • Daljinska kontrola sita
 • ACA (automatsko podešavanje kombajna)
 • Harvest Monitor
 • Harvest Smart (automatska kontrola propusne moći)
 • AutoTrac
 • AutoTrac RowSense
 • Upozoravajući signali
 • Automatska kalibracija sistema
 • Dijagnostika
 • Podešavanje referentnih vrednosti

GreenStar 3 CommandCenter Touch monitor

Napredna “touch screen” verzija GreenStar 3 CommandCenter monitora, obezbeđuje video funkciju. Ova funkcija omogućuva da pratite procese kao što je recimo pražnjenje rezervoara za zrno, bez potrebe ugradnje dodatnih monitora.

GreenStar 2630 monitor

Vrhunski monitor GreenStar 2630 koristi se neverovatno jednostavno. Potpuno novi monitor ima “touch screen” ekran u boji od 26 cm. Podržava sve i-Solutions sisteme za vrhunsku produktivnost, kao što je dokumentovanje. Takođe ima USB utičnicu za prenos podataka i video funkciju.

8. MOTOR

Model kombajna T550 pokreće motor 6,8l zapremine sa 305 KS, dok modele T560,T660,T670 pokreće motor od 9,0l zapremine sa 387KS/387KS/455 KS. Njih pogone najbolji motori koji smo do sada proizveli: 6-cilindrični John Deere PowerTech PSS motori sa dva turbopunjača. Tajna njihove impresivne snage leži u specijalno konstruisanim turbopunjačima i sistemu za ubrizgavanje HPCR – High Pressure Common Rail. Sistem za hlađenje velikog kapaciteta i hlađenje “vazduh-vazduhom” takođe poboljšava rad motora. Ovo je fabrika moćne snage koja vas neće izneveriti!

Glavne odlike John Deere motora 9l PSV W serije su:

 • Namenski konstruisan i prilagođen motor za poljoprivredne radova koje zahteva operacija žetve – savladaće opterećenja koja se stavljaju pred njega, sa prilagođenim karakteristikama snage i obrtnog momenta
 • Snaga od 34 KS pri radu istovarne lule – dodatna snaga kako bi se omogućio istovar u hodu

9. Hodni mehanizam

Poljoprivrednici koji predano i profesionalno obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, znaju da je jedan od najvažnijih faktora za maksimalno iskorišćenje potencijala biljne kulture, fizičko stanje zemljišta. Kako bi se ova karakteristika održala u najboljem mogućem stanju, teške mašine, kao što je i sam kombajn trebalo bi da svoju težinu prenose na tlo, sa što većom gaznom površinom hodnog mehanizma, kako bi se predupredilo povećno sabijanje zemljišta. Za ovu namenu John Deere je pripremio posebno konstruisane pneumatike, koji imaju nizak radni pritisak, kao i hodni sistem gusenica sa velikom dodirnom površinom.

 • Mogućnost izbora širokih pnumatika i gusenica – smanjenje uticaja na fizička svojstva zemljišta, manje potrebne energije za izvođenje osnovne obrade zemljišta
 • Hodni mehanizam u vidu gusenica, širina i do 760mm – mogućnost rada i na rastresitom i blatnjavom terenu, ubiranje poslednjeg zrna u kasnoj kišnoj jeseni