PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Kompanija KITE DOO se od 2018. godine pozicionira kao siguran partner u trgovini poljoprivrednih proizvoda po uzoru na matičnu kompaniju KITE ZRT.

Trenutno smo prisutni u trgovini sledećih kultura:

  • kukuruz,
  • pšenica,
  • ječam,
  • suncokret,
  • soja
  • i uljana repica.

Strategija kompanije je veća prisutnost na tržištu i povećanje obima trgovine, kao i proširenje portfolija poljoprivrednih kultura kao što je visokooleinski suncokret, stočni sirak i ostalo. Odabirom kvalitetnih i dokazanih proizvoda koji se nalaze u našem ekskluzivnom portfoliju ima za cilj da obezbedi sigurnu i profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju.

Cilj je da se kroz ovakav vid trgovine približimo poljoprivrednim proizvođačima i omogućimo podršku prilikom plasmana njihovih proizvoda.

Kompanija KITE DOO postaje prepoznatljiva kao partner koji je u svakom segmentu prisutan i na taj način zatvara krug u poljoprivrednoj proizvodnji od nabavke repromaterijala, mehanizacije, kreditiranja do konačnog plasmana poljoprivrednih proizvoda.