Axial ONE

1 AXIAL ONE

BROJ 1 U ZAŠTITI OD DIVLJEG OVSA I ŠIROKOLISNIH KOROVA U PŠENICI I JEČMU

HEBRICIDI NOVO

AXIAL® ONE je selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u pšenici i ječmu.

  • Aktivna materija: 45 g/l Pinoksaden, 5 g/l Florasulam, 11,25 g/l protektant klokvintocet meksil
  • Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
  • Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 1, 2
Naziv proizvodaPakovanjeTransportno
pakovanje
Jedinica
mere

Axial one
(pynoxaden 45 gr/l+Florasulam 5 gr/l) H

112Lit

NAČIN DELOVANJA:

AXIAL® One je herbicid na bazi dve aktivne materije pinoksaden i florasulam, za suzbijanje širokolisnih i travnih korova u pšenici i ječmu.

Pinoksaden izaziva inhibiciju enzima ACC-aze, odgovornog za sintezu lipida neophodnih u izgradnji ćelijskih membrana. Usvaja se u biljno tkivo preko lista.

Florasulam pripada grupi triazolopirimidinima i apsorbuje se preko korena. Florasulam dovodi do inhibicije aktivnosti enzima acetolaktat-sintetaze (ALS), što za posledicu ima zau- stavljanje ćelijske deobe i rasta korovskih biljaka.

AXIAL® One nema rezidualno delovanje na travne korove, a praktično da nema ni rezidualno delovanje na širokolisne korove. OptimaIno vreme primene je kada je većina korova proklijala.

PRIMENA:

Biljna vrstaKoličina primeneVreme primeneKarenca
Pšenica, ječam0,5-1 l/haOd stadijuma pojave dva prava lista (BBCH 12) do drugog kolenca (BBCH 32) uključujući i njegaOVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja AXIAL® One i količina primene u zavisnosti od ciljane vrste korova i faze razvoja:

Korovska vrstaKoličina primeneMaksimalni stadijum rasta korova
Divlji ovas (Avena fatua)0,67 l/haOd prvog neotvorenog lista do vidljivosti ligule lista zastavičara
Italijanski ljulj (Lolium multiforum) i višegodišnji ljulj iz semena (Lolium perenne)1 l/haOd prvog neotvorenog lista do vidljivosti ligule lista zastavičara
Slakoperka (Apera spica-venti)1 l/haOd prvog neotvorenog lista do stadijuma prvog nodusa
Samonikla uljana repica0,5 l/haVidljivi cvetni pupoljci
Mišjakinja (Stellaria media)0,67 l/haOd prvog neotvorenog lista do početka cvetanja
Bezmirisna kamilica (Matricaria perforata)0,67 l/haOd prvog neotvorenog lista do stadijuma prvog nodusa
Poljska gorušica (Sinapis arvensis)0,67 l/haOd prvog neotvorenog lista do stadijuma prvog nodusa
Sitnocvetni spomenak (Myosotis arvensis)0,67 l/haOd prvog neotvorenog lista do stadijuma trećeg nodusa
Hoću-neću (Capsella bursa-pastoris)1 l/haOd prvog neotvorenog lista do vidljivih cvetnih pupoljaka
Broćika (Galium spp.)1 l/haOd prvog neotvorenog lista do 9 grana po mladici
Bulka (Papaver rhoeas)1 l/haOd prvog neotvorenog lista do početka izdužavanja stabljike

RADNA KARENCA:

Do sušenja depozita.

POSEBNE NAPOMENE:

Može se primenjivati u jesen, zimu ili proleće od stadijuma pojave dva prava lista (BBCH 12) do pred stadijum drugog kolenca (BBCH 32) uključujući i njega.

MOGUČNOST MEŠANJA:

Moguće je mešanje sa herbicidima na bazi flurokspira. Mešanje ovog sredstva sa herbicidima iz grupe fenoksikarboksilnih kiselina ne smanjuje njegov efekat, ali mešanje sa onima iz grupe sulfonilurea može smanjiti delovanje pinoksadena.