blank

XANADU

EFIKASAN HERBICID SA NOVOM AKTIVNOM MATERIJOM ZA SUZBIJANJE NAJZNAČAJNIJIH ŠIROKOLISNIH KOROVA U USEVU STRNIH ŽITA

HERBICID

XANADU je proizvod posebno dizajniran za primenu protiv širokolisnih korova u  žitaricama. Sadrži metsulfuron-metil i bensulfuron-metil koja je nova aktivna materija u žitaricama.

blank
 • SASTAV (A.M.):
  Bensulfuron- metil 500g/kg
  Metsulfuron- metil 40g/kg
 • FORMULACIJA: Vododisperzbilne granule (WG)
 • PREPORUČENA DOZA: 100gr/ha
 • PAKOVANJE: 100 gr / 500 gr

DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA

Prednost herbicida XANADU je fleksibilna primena od faze 3 lista do lista zastavičara.

XANADU je selektivan, ranslokacioni herbicid koji se koristi u usevu strnih žita kao što su pšenica, ječam, raž, tritikale. Namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su broćika (Gallium aparine), kamilica (Matricaria spp.), obična mišjakinja (Stellaria media), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), obična dimnjača (Fumaria officinalis), bulka (Papaver rhoeas), čestoslavica (Veronica sp.) i druge.

Primenjuje se folijarno tretiranjem useva od faze trećeg lista do pojave lista zastavičara (faze 13 – 39 BBCH skale), kada su korovi u fazi početnog porasta (2-4 lista).

IZUZETNO EFIKASAN HERBICID ZA VAŠU ULJANU REPICU

CILJANI KOROVI: Jednogodišnji širokolisni korovi:
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
 • prstenak poljski (Anthemis arvensis),
 • prstenak titričasti (Anthemis cotula),
 • smrduša obična (Bifora radians),
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
 • broćika lepuša (Galium aparine),
 • tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris),
 • različak njivski (Centaurea cyanis),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • mrkva obična (Daucus carota),
 • hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis),
 • mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
 • krstica obična (Senecio vulgaris),
 • dvornik veliki (Polygonum lapatifoium),
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum),
 • gorčika (Sonchus oleraceus),
 • boca obična (Xanthium strumarium),
 • konica obična (Galinsoga parviflora), i dr.

Višegodišnji širokolisni korovi:

 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • gorčika rapava (Sonchus asper),
 • podbel obični (Tusilago farfara),
 • grahorica ptičija (Vicia cracca), i dr.