blank

CHACO

EFIKASAN HERBICID ZA NAJZNAČAJNIJE KOROVE U USEVU ULJANE REPICE

HERBICID

CHACO® je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice.

 • SASTAV (A.M.): Klopiralid 267 g/l + Pikloram 67 g/l
 • FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)
 • PREPORUČENA DOZA L/HA: 0.35 l/ha

ZA PROLEĆNO ČIŠĆENJE OD KOROVA

Snažan herbicid, u sebi sadrži dve aktivne materije, koje sinergistički (uzajamno) pojačavaju ukupnu efikasnost ovog herbicida. Odlikuje se dvostrukim usvajanjem, kako preko lista tako i preko korena.

Herbicid Chaco omogućava potpunu zaštitu useva uljane repice od širokolisnih korova. Odsustvo korova u uljanoj repici omogućava postizanje visokih prinosa bez smetnji u žetvi.

Chaco se može primeniti u usevu uljane repice u proleće kada krene vegetacija, pa sve do faze cvetnih pupoljaka zatvorenih u mladom lišću (BBCH 20 – 50 skale).

IZUZETNO EFIKASAN HERBICID ZA VAŠU ULJANU REPICU

CILJANI KOROVI: Jednogodišnji širokolisni korovi:
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
 • prstenak poljski (Anthemis arvensis),
 • prstenak titričasti (Anthemis cotula),
 • smrduša obična (Bifora radians),
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
 • broćika lepuša (Galium aparine),
 • tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris),
 • različak njivski (Centaurea cyanis),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • mrkva obična (Daucus carota),
 • hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis),
 • mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
 • krstica obična (Senecio vulgaris),
 • dvornik veliki (Polygonum lapatifoium),
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum),
 • gorčika (Sonchus oleraceus),
 • boca obična (Xanthium strumarium),
 • konica obična (Galinsoga parviflora), i dr.

Višegodišnji širokolisni korovi:

 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • gorčika rapava (Sonchus asper),
 • podbel obični (Tusilago farfara),
 • grahorica ptičija (Vicia cracca), i dr.