Takomir

TAKOMIR

KAD KOROV TAKNE, ODMAH GA MAKNE

HEBRICIDI NOVO

TAKOMIR™ je selektivni herbicid za suzbijanje korova u A.I.R hibridima suncokreta i u usevu soje (A.I.R. hibridi suncokreta su tolerantni na herbicide LISTEGO® Pro, TAKOMIR® i FLUENCE® 50 SX).

  • Aktivna materija: 40 g/l Imazamoks
  • Formulacija: Koncentrovan rastvor (SL)
  • Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 2
Naziv proizvodaPakovanjeTransportno
pakovanje
Jedinica
mere
Takomir
(40 gr Imazamox) H
520Lit

NAČIN DELOVANJA:

TAKOMIR™ je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid, kontaktnog i rezidualnog delovanja, za suzbijanje jednogodišnih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje, kao i u A.I.R. hibridima suncokreta, odnosno u hibridima suncokreta koji su tolerantni prema herbicidima LISTEGO® Pro, TAKOMIRTM i FLUENCE® 50 SX.

TAKOMIR® je herbicid iz grupe imidazolinona na bazi aktivne materije imazamoks.

Nakon aplikacije usvaja se preko lista, ali i preko korena i translocira se do nadzemnih delova korova. Dovodi do inhibicije enzima acetolaktat sintetaze što za krajnju posledicu ima zaustavljanje sinteze aminokiselina i uginjavanje korovskih biljaka.

PRIMENA:

Biljna vrstaKoličina primeneVreme primeneKarenca
A.I.R suncokret1 – 1,2 l/haKada je suncokret u fazi od nicanja do trećeg para listova (BBCH 05-15), a širokolisni korovi u fazi 2 – 4 lista, a uskolisni korovi koji niču iz semena u fazi 1 – 3 listaOVP – obezbeđena vremenom primene
Soja01 – 1,2 l/haKada je soja u fazi od druge do treće troliske (BBCH 11-13), a širokolisni korovi u fazi 2 – 4 lista, a uskolisni korovi koji niču iz semena u fazi 1 – 3 lista35 dana

Spektar delovanja TAKOMIR™:

Jednogodišnji uskolisni korovi:
Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
Muhar zeleni (Setaria viridis)
Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
Jednogodišnji širokolisni korovi:
Tatula obična (Datura stramonium)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Štir hibridni (Amaranthus hybridus)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
Lipica teofrastova (Abuthilon theofrasti)
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
Obična boca (Xanthium strumarium)
Višegodišnji širokolisni korovi
Palamida njivska (Cirsium arvense)
Obični ladolež (Calystegia sepium)

RADNA KARENCA:

Do sušenja depozita (6 sati).

POSEBNE NAPOMENE:

U stresnim uslovima može se pojaviti prolazna fitotoksičnost koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu što se generalno ne odražava negativno na razvoj biljaka i prinos. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane širokolisnim usevima, a naročito lisnatim povrćem i šećernom repom.

PLODORED:

Ako dođe do propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati pasulj, grašak, soja, suncokret tolerantan na herbicide LISTEGO® Pro i TAKOMIR™.

  • Bez ograničenja se mogu sejati pasulj, grašak, soja, suncokret tolerantan na imidazolinone
  • 4 meseca nakon primene mogu se sejati pšenica, ječam, raž, suncokret, duvan
  • 9 meseci nakon primene mogu se sejati kukuruz, krompir
  • 12 meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa

MOGUĆNOST MEŠANJA:

U slučaju potrebe za mešanjem sa drugim sredstvima neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija. Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.