Surfare

SURFARE

OKVAŠIVAČ

Multifunkcionalni tečni surfaktant sa visokom koncentracijom različitih aktivnih sastojaka koji daje rastvoru visoku moć vlaženje, penetracije i regulaciju pH na adekvatnu vrednost.

Zakiseljivač i višenamenski pH indikator, visoko koncentrovan koji pomaže smanjivanju površinskog napona vode i smanjivanju njene pH vrednosti.

FUNKCIJA

 • Smanjivanje površinske napetosti do 41% (Dyn)
 • Reguliše i zadražava pH između 4,0 i 5,0
 • Smanjuje vreme prodiranja i povećava se disperzija agrohemikaije
 • Pogoduje translokaciji sastojaka

VIZUELNI EFEKAT

 • Odlična kontrola bolesti
 • Pokrovna moć drastično veća
 • Nema rezidue proizvoda u kapima
 • Bolje kvašenje pri tretmanu
 • Smanjuje padanje kapljica sa lista

Surfaktanti i kondicioneri su supstance koje utiču na tvrdoću vode koja se koristi za izvođenje aplikacije agrohemikalija i igraju veoma važnu ulogu u kvalitetu i uspešnosti tretmana.
Glavne odrednice kvaliteta vode u pogledu primene agrohemikalija su pH i njegov sadržaj rastvorenih soli ili tvrdoća vode. pH je fundamentalan za efikasnost aktivne materije i njeno vreme raspadanja (dezintegracije); veoma kisela sredina dovodi do rekacije kisele hidrolize, ili vrlo alkalna može dovesti do alkalne hidrolize.

KOMPATIBILNOST

Iako je Surfare kompatibilan sa najčešće korišćenim agrohemikalijama, uvek preporučujemo da se odradi mali test kompatibilnosti pre mešanja sa ostalim proizvodima.

KALIBRACIJA UREĐAJA ZA APLIKACIJU

Uvek kalibrišite opremu za nanošenje (prskalice) pre upotrebe, protresite bocu proizvoda vrlo dobro. Izmerite količinu Surfare-a za korišćenje, prema preporuci za upotrebu, i ne prekoračujte preporučene doze. Za najbolje rezultate, pratite uputstva za mešanje

Aktivna materijaOptimalni pH
2.4 D4,5 – 7
Dikamba5
Mezotrion4
Tembotrion4 – 5
Glifosat4,5 – 5,5
Kaptan4 – 5
Fluopiram5 – 8
Ditianon5 – 7
Fluksapiroksad6 – 7
Mankozeb6
Acetamiprid5 – 6
Fosmet5,5
Spirotetramat4,5
Cipermetrin5
Hlorpirifos5
Sulfoxaflor5
Tip proizvodaDoza
Insekticidi, fungicidi, desikanti, folijarna prihrana, nakon nicanja herbicidiOd 0,5 do 1,5 ml/na litar vode za tretma, u zavisnosti od pH vrednosti i tvrdoće vode
Translokacioni i kontaktni herbicicidOd 1 do 2 ml/na litar vode za tretman
Pre nicanja herbicidi i tečna zemljišna đubrivaOd 500 do 600 ml po hektaru

INSTRUKCIJA ZA MEŠANJE

Iako je Surfare kompatibilan sa najčešće korišćenim agrohemikalijama, uvek preporučujemo da se odradi mali test kompatibilnosti pre mešanja sa ostalim proizvodima. Surfare je rastvorljiv u vodi. Da bi se postiglo najbolje mešanje izvrši sledeću proceduru:

 1. Deponovati 75% vode koja će se koristiti u rezervoar za mešanje i početi sa mešanjem.
 2. Kondicionirati vodu sa Surfare dodavanjem malo po malo dok se boja ne promeni do ružičaste boje.
 3. pH vode će biti između 4,5 i 5.0.
 4. Dodajte ostale hranljive materije i/ili agrohemikalije za tretman.
 5. Završite dodavanjem ostatka vode za aplikaciju, prethodno kondicionirane.

Napomena: Preporučuje se da se prvo odredi približna doza koja vam je potrebna, dodajući Surfare malo po malo u litar vode. Dakle, ako se 1 ml Surfare-a koristi za promenu boje vode do ružičaste boje, tada će biti potrebno 100 ml na 100 l vode.

PREDNOSTI UPOTREBE PROIZVODA

Zakiseljivač i višenamenski pH indikator, visoko koncentrovan koji pomaže smanjivanju površinskog napona vode i smanjivanju njene pH vrednosti.

 • Smanjuje površinski napon vode koja se koristi za folijarne tretmane, čime se favorizuje vlaženje i prodiranje agrohemikalija ili hranljivih materija primenjenih u tretmanima pH
 • Lako snižavanje pH vrednosti vode
 • Sprečava moguće raspadanje različitih agrohemikalija, njihove aktivne materije koje zbog pojave alkalne hidrolize mogu drastično promeniti efikasnost
 • Poboljšava brzinu prodiranja nanesene agrohemikalije ili sredstava prihrane, povećavajući njihovu efikasnost
 • Označava promenom boje kada je je postignut željeni pH. Kada postane ružičasta, voda ima pH između 4,5 i 5,0, što savršen pH je za postizanje maksimalne efikasnosti najčešće korišćenih agrohemikalija
 • Veoma je kompatibilan sa uobičajeno korišćenim agrohemikalijama bez uticaja na njihov sastav
 • Zahvaljujući visokoj koncentraciji, količina koja se koristi u odnosu na količinu vode je veoma niska
Tehničke karakteristike (sastav):% P/V
Polialkoholi i glikol sa efektima
vlaženja i penetracije
30
Zakiseljivači i pH regulator26,0

EVALUACIJA OGLEDA

blank

Sinergistički efekat Surfare-a u kontroli pegavosti listova uzrokovanih Cercospora beticola u usevu šećerne repe sorta Eduarda KWS, Stara Pazova i Temerin, Srbija; 2021

blank

Surfare: Nema akumulacije proizvoda unutar kapi rastvora; Ovo daje veću efikasnost upotrebe.

PREPORUKA, UPOTREBE I DOZIRANJE

Surfare je prodoran surfaktant, humektant, sredstvo za zakiseljavanje i pH indikator visoke koncentracije i rastvorljivost. Posebno je dizajniran kao pomoćno sredstvo za folijarnu primenu agrohemikalija.

Tvrdoća i inicijalna pH vode (ppm CaCO3)

blank