KiBor

KiBor

TEČNO FOLIJARNO ĐUBRIVO KOJE SADRŽI BOR U KOMPLEKSU SA MONOETANOLAMINOM

TEČNO FOLIJARNO ĐUBRIVO

Milagro

KiBor pomaže u postizanju boljeg oprašivanja i zametanja ploda. Kod šećerne repe suzbija trulež srca korena. Apsorbuje se u velikim količinama i ima visoku biološku efikasnost preventivnim tretiranjem ili usled vidljivih simptoma povezanih sa nedostatkom bora. KiBor je dozvoljen u organskoj poljoprivredi.

SASTAV:
% w/w % w/v
Bor (B), rastvorljiv u vodi 11 15

NAPOMENA

KiBor se može koristiti sa gotovo svim folijarnim i zemljišnim đubrivima. Može se koristiti u rastvoru sa skoro svim agrohemikalijama.

blank

DOZE, METOD I VREME PRIMENE

Doze su naznačene za svaku primenu

UsevDoza primeneKoličina i vreme primene
Suncokret1 – 3 l/ha1 aplikacija pre cvetanja
Uljana repica1 – 2 aplikacije pre
intenzivnog cvetanja
Šećerna repa1 – 2 aplikacije tokom
ciklusa rasta do zatvaranja
redova
Voćne kulture1–2 aplikacije pre
cvetanja i nakon
berbe a pre opadanja
lista max. 5 l godišnje