MAINSTAY Ca

Mainstay Ca

PROIZVESTI VIŠE, ŽIVETI LEPŠE

VISOKO EFIKASNO ĐUBRIVO
SA KALCIJUMOM

blank

Mainstay Ca predstavlja jedinstven oblik visokokoncetrovanog kalcijuma na tržištu dobijen Nano Shield tehnologijom sa dodatkom transportera za bolje, brže usvajanje i ugradnju kalcijuma u tkivo biljke. Kalcijum kao esencijalni hranljivi element se veoma teško usvaja i transportuje kroz biljku. Čak do 80% usvojenog kalcijuma odlazi u list biljke, dok se manji deo transportuje i usvaja od strane ploda. Nedostupnost kalcijuma u plodu dovodi do neujednačenosti plodova kao i do smanjenja kvaliteta samog ploda (npr. gorke pege).

HEMIJSKI SASTAV: %
Kalcijum (CaO) 20
Azot (N) 0
+ dodaci za bolji transport Ca kroz biljku

PREDNOSTI UPOTREBE MAINSTAY Ca:

 • Kalcijum dobijen uz pomoć nano tehnološkog sistema
 • Ultra brzo usvajanje, kretanje i ugradnja kalcijuma u plod biljke
 • Ravnomeran transport kalcijuma u list i plod biljke
 • Posebni transporteri za kalcijum radi boljeg kretanja kroz tkiva biljke
 • Specijalni organski kompleks sprečava blokadu kalcijuma od strane drugih
  elemanata* tako da on ostaje dugo dostupan biljkama
 • Visoka koncentracija Ca bez prisustva nitrata, t.j. azota
 • Bolja ujednačenost plodova upotrebom Mainstay Ca

  *Ne preporučuje se mešanje Mainstay Ca sa drugim preparatima u sistemu fertiirigacije.

Efikasnost SumPro se povećava kada se koristi u mešavini sa proizvodima koji sadrže aminokiseline (npr. AminoPro).
Ne sme se koristiti u fazi cvetanja.

Dinamika usvajanja Ca

MAINSTAY Ca može biti primenjen folijarno ili kao đubrivo za fertiirigaciju u zavisnosti od trenutnih potreba biljke. Sama primena mora biti takva da se prati fenološka faza razvoja same biljke imajući na umu da dobro razvijene biljke imaju veću potrebu za Ca u odnosu na slabije i prilagoditi dozu primene tome, pogotovo u fazi plodonošenja.

Primena MAINSTAY Ca preko zemljišta može slobodno da bude i takva da se na taj način biljci zadovolji celokupna potreba za kalcijumom, ili da se MAINSTAY Ca kombinuje sa drugim izvorima Ca po potrebi.

S obzirom da se samo zemljište i način obrade značajno razlikuju u zavisnosti od zone, samim tim i preporuka ne može biti jedinstvena za sve uslove proizvodnje.

Kisela zemljišta sadrže manje kalcijuma koji je dostupan biljkama u odnosu na ona koja su bazna.

Zbog toga što kalcijum formira nerastvorljiv kompleks kada dođe u interakciju sa gvožđem i aluminijumom, kojih na niskim pH vrednostim ima mnoštvo spremnih za regovanje sa Ca i drugim katjonima. Kada je pH viši od 7,2 kalcijum u višku ne ulazi u katjonsku razmenu već formira nerastvorljiva jedinjenja sa drugim elementima kao što je fosfor.

Peskovita zemljišta imaju manje kalcijuma. Dobro izbalansiran odnos Ca/N je od velikog značaja i utiče na procenat čvrstoće ploda, prisustvo crnog vrha na povrću i voću (paradajz, lubenica itd.) kao i svežinu i dužinu čuvanja plodova nakon berbe

DOZE, METOD I VREME PRIMENE

Doze su naznačene za svaku primenu

SASTAV:
Usev Doza primene Količina i vreme primene
Uljana repica 4 – 6 l/ha 1 – 3 aplikacije počevši od rane faze razvoja
Suncokret
Soja, pšenica
Luk, duvan
USEV
DOZA (LT / HA / APLIKACIJA)
FERTIGACIONO
FOLIJARNO
Žitarice (pšenica, ovas, ječam, kukuruz) 5 – 10 2 – 3
Soja, suncokret, uljana repica 5 – 10 2 – 3
Šećerna repa 5 – 10 2 – 3
Plodovito povrće (lubenica, krastavc, tikvice, paradajz, paprika, grašak, boranija, šećerac, ...) 10 – 15 2 – 3
Kupusnjače (brokoli, kupus, karfiol…) 10 – 15 2 – 3
Lisnato povrće (salata, spanać, blitva…) 10 2 – 3
Korenasto povrće (mrkva, celer, rotkva, cvekla…) 10 – 12 2 – 3
Voće (trešnja, višnja, šljiva, kajsija, kruška, jabuka) 10 – 15 2 – 3
Bobičasto voće (jagoda, malina, borovnica, kupina, ribizla…) 10 – 15 2 – 3
Krompir i luk 10 – 15 2 – 3
Leguminoze 5 – 10 2 – 3
Folijarnu primenu vršiti u više ponavljanja