Erigon

ERGION

NOVO

Tehničke karakteristike (sastav): 
Gvožđe (Fe)2,0%
Mangan (Mn)2,0%
Cink (Zn)2,0%
Bor (B)0,66%
Bakar (Cu)0,66%
L-aminokiseline0,90%
Organski ekstrakti0,50%
Naziv proizvodaPakovanjeTransportno
pakovanje
Jedinica
mere
Ergion112Lit

PORED MINERALA SADRŽI:

Organske komponente koje pomažu biljkama u toku oporavka od stresa: Ugljeni hidrat, ugljenik (C), i dr.

Preporuka primene i doziranje

Preventivno se može koristiti u svim fenofazama.

Primenjuje se i u visokim uslovima stresa preventivno, kao što su suša, periodi visokih količina padavina praćeni intenzivnom oblačnošću, na zemljištima visoke pH vrednosti gde je potenci- jalno moguća pojava nedostaka mikroelemenata (,,hloroza“), itd.

Preporuka je da se Ergion koristi učestalo, u manjim dozama u kombinaciji sa proizvodom GermiMax.

Kako bi se postigla bolja pokrovnost, dublje prodiranje i efikasnisost Ergiona, preporučujemo da se doda 1-2 ml ili Surfare-a za svaki litar radne tečnosti.

Doza primene: 0,3 – 1 l/ha, u više navrata, u fenofazama:

  • Cvetanje
  • Vegetativni porast
  • Intenzivan porast plodova

300 ml Ergion/ha
750 ml GermiMax/ha

Obezbeđuje brz oporavak usled oštećenja izazvanih stresnim uslovima, a GermiMax štiti biljke od oksidacije, zatim pospešuje tačke rasta i nove izdanke.

Evaluacija upotrebe Ergiona i Germi Max-a

UsevDoza primene (l/ha/po aplikaciji)Vreme i način primene
Pšenica, ječam1,0 – 2,01.Intenzivan porast
2. Nalivanje zrna
Kukuruz1,0 – 2,0Intenzivan porast
Soja, suncokret1,0 – 2,0Intenzivan porast
Šećerna repa1,0 – 2,01.Intenzivan porast
2. Zajedno sa fungicidnim tretmanima
Lubenica, dinja2,0 -3,0U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda i u periodima za otklanjanje ili potencijalno sprečavanje pojave hloroze
Paprika, paradajz1,0 – 2,0U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda i u periodima za otklanjanje ili potencijalno sprečavanje pojave hloroze
Krompir, luk2,0 -3,0U vreme intenzivnog rasta i razvoja biljke
Kupus, karfiol1,0 – 2,0U vreme intenzivnog rasta i razvoja biljke
Jagoda1,0 – 2,01. Pre početka cvetanja
2. U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda i u periodima za otklanjanje ili potencijalno sprečavanje pojave hloroze
Malina, kupina1,0 – 2,01. Pre početka cvetanja
2. U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda
Borovnica1,0 – 2,0Tokom celog ciklusa proizvodnje usled nemogućnosti adekvatnog usvajanja mikroelemenata
Kruška, jabuka2,0 -3,01. U vreme početka „rada“ korena
2. Tokom intezivnog rasta i razvoja kontinualno zbog sprečavanja pojave hloroze tretmanima
Šljiva, višnja, trešnja2,0 -3,01. U vreme početka „rada“ korena
2. Tokom intezivnog rasta i razvoja kontinualno zbog sprečavanja pojave hloroze
Breskva, kajsija2,0 -3,01. U vreme početka „rada“ korena
2. Tokom intezivnog rasta i razvoja kontinualno zbog sprečavanja pojave hloroze
Duvan1,0 – 2,0U vreme intenzivnog rasta i razvoja, do trenutka pojave cveta

Pri folijarnoj upotrebi poželjno je koristiti ERGION u dozama do maksimum 2,5 ml/1 litar vode radnog rastvora u više navrata.

Primena kroz sistem kap po kap.

5 – 10 l/ha raspoređenih ravnomerno u 4 – 5 puštanja u toku ciklusa proizvodnje.