Barrier

Barrier

BIOPROTEKTOR

ZAŠTITNIK BILJAKA OD BOLESTI, INSEKATA I MEHANIČKOG OŠTEĆENJA PLODA

Kombinacija kalcijuma i silicijumske kiseline, koji se nalaze u proizvodu Barrier, povećava otpornost biljaka na gljivične i bakterijske patogene i podiže odbrambeni mehanizam od napada insekata. Barrier potpomaže fizičku, biohemijsku i molekularnu otpornost biljaka na bolesti i insekte, kao i na stresne uslove za gajenje.

FIZIČKA BARIJERA

Kao glavni element Nano shield tehnologije, kalcijum u kombinaciji sa silicijumskom kiselinom stvara zaštitni sloj na površini lista i ne dozvoljava patogenima ali ni insektima da prodru ispod površine kutikule, a kasnije i u kompletno tkivo biljke.

BIOHEMIJSKA BARIJERA

Upotrebom preparata Barrier povećava se sadržaj enzima povezanih sa odbranbenim sistemom biljaka od bolesti kao što su polifenolksidaza, glukanaza, peroksidaza.
Barrier takođe reguliše kiseline (salicinska i jasmonična) i etilen. Zahvaljujući ovome biljni sokovi postaju manje pogodni za većinu štetnih insekata. 

MOLEKULARNI MEHANIZAM

Biljke koje su tretirane preparatom Barrier brže
šalju funkcionalne signale kroz biljku, čime značajno ubrzavaju reakciju imunog sistema biljke na
biotički ili abiotički stres.

Bez zaštite > Sa Barrier-om

blankNa tkivu gde je upotrebljen Barrier spora bolesti ne može da probije kutikulu i stigne do tkiva biljke, nego ostaje na površini, nakon čega se suši i prestaje da bude opasna, odnosno bolest ne može da se raširi na celu biljku.

blankblank

Ca predstavlja ojačanje ćelijskog zida Ca + silicijumska kiselina predstavlja armirani zid ćelije.

BENEFITI

  • Povećava prinos i kvalitet ploda
  • Smanjuje biohemijske procese i produžava rok čuvanja ploda
  • Povećava mehaničku čvrstoću cele biljke a samim tim i otpornost na poleganje
  • Stvara otpornost na biljne bolesti uzrokovane gljivicama, bakterijama, virusima inematodama
  • Povećava mehaničku otpornost na ubode insekata
  • Povećava otpornost na solni stres kod biljke
  • Smanjuje transpiraciju i samim tim čini biljku otpornijom na sušu
  • Fizička i biohemijska barijera smanjuje intezitet napada insekata na tretiranom polju

PREPORUČENE DOZE PO KULTURAMA I FAZAMA RAZVOJA

UsevDoza primeneVreme primene
Kukuruz1 l/ha2 – 4 lista
1 – 2 l/ha6 – 8 lista
1 – 2 l/hau fazi metličenja
Strna žita1 l/haprvi fungicidni tretman
1 – 2 l/hadrugi fungicidni tretman
1 – 2 l/ha15 dana nakon drugog fungicidnog tretmana
Jagodičasto voće6 – 8 l/haRaspodeliti na svakih 10 – 15 dana od početka vegetacije
Voće6 – 12 l/haRaspodeliti na svakih 10 – 15 dana od početka vegetacije do kompletnog formiranja ploda
Povrće6 – 10 l/haU toku vegetacije od perioda kada bolesti i insekti najviše prete. Raspodeliti ukupnu količinu na svakih 10 – 15 dana