Germi Max

Germi MAX

PROIZVESTI VIŠE, ŽIVETI LEPŠE

SNAŽAN BIOSTIMULATOR
ZA SVE VRSTE STRESA KOD BILJAKA!

Germi MAX nastaje strogo kontrolisanom fermentacijom i predstavlja jedan od najkoncentrovanijih biostimulatora na tržištu. Kada se pojavi bilo kakva vrsta stresa za gajenu biljku, nivo apscisinske kiseline (koja je poznata i kao hormon starosti) raste, blokira signale i zaustavlja normalno funkcionisanje ćelija, ubrzavajući starenje i propadanje biljke. Biostimulator Germi MAX utiče na smanjenje nivoa apscisinske kiseline i ubrzava procese u biljkama, a samim tim i najbitniji proces – fotosintezu. 

PREDNOSTI UPOTREBE
GERMI MAX PROIZVODA:

 • Ojačava metabolizam biljke tokom kritičnih faza kao što je vegetativni razvoj, cvetanje i oprašivanje biljke
 • Smanjuje negativan efekat herbicida na gajenu biljnu vrstu i potpomaže bržem toksičnom delovanju na korove
 • Brz oporavak nakon presadjivanja rasada
 • Bolje ukorenjavanje
 • Povećava ujednačenost plodova
 • Povećava kvalitet i boju plodova

ABIOTSKI STRES (FIZIČKI)

blank
 • Suša
 • Visoke temperature
 • Radijacija
 • Oštećenje od padavina (grad)
 • Fitotoksičnost pojedinih hranivih elemenata

ABIOTSKI STRES (BIOHEMIJSKI)

blank

 • Sredstva za zaštitu bilja
 • Biohemijske promene u cvetanju i oprašivanju
 • Zaslanjenost zemljišta
 • Fitotoksičnost pojedinih hranivih elemenata

BIOTSKI STRES
IZAZVAN ŠTETNIM ORGANIZMIMA
(PROUZROKOVAČIMA BOLESTI I ŠTETOČINE)

 • Pepelnica, Rđa, Plamenjača, Truleži, Krastavosti…

blankblank

U sastav biostimulatora ulaze organska jedinjenja kao što su:

 • HORMONI
  imaju uticaj na rast i deobu ćelija
 • POLISAHARIDI
  esencijalni izvori energije, stimulišu sintezu proteina
 • AMINOKISELINE
  čine biljke otpornijim u nepovoljnim uslovima
 • ORGANSKI EKSTRAKTI
  favorizuju razvoj korenovog sistema, povećavaju sadržaj hlorofila u biljci samim tim i kvalitet ploda

DOZE, METOD I VREME PRIMENE

Doze su naznačene za svaku primenu

Usev Doza (l/ha) Vreme primene
Malina, borovnica 0,5 – 1 1. U početku pojave dovoljno cvetova
2. U vegetativnoj fazi primenjivati svake dve do tri nedelje
3. Neposredno pre cvetanja
4. Do polovine berbe na svakih dve do tri nedelje
Jagoda 0,25 – 0,5 1. Vegetativni razvoj na svakih 21 dan
2. Neposredno pre pojave prvih cvetova
3. Plodonošenje, na polovini formiranja prvih plodova
Jabuka, breskva, kruška, … 0,75 1. Početak cvetanja
2. Intezivan porast plodova
3. Promena boje plodova
Vinova loza 0,5 1. Kada lastari porastu 15 – 3O cm dužine
2. Početak cvetanja
3. Intenzivni porast bobica do menjanja boje bobice
Usev Doza (l/ha) Vreme primene
Pojava grada, niskih temperatura, visokog herbicidnog stresa... 0,8 – 1 Primeniti odmah nakon nepovoljnih situacija a u slučaju najave mraza primeniti pre pojave mraznog perioda
Kukuruz 0,4 – 0,8 U fazi od 2. do 9. lista. Može zajedno sa pesticidnim tretmanima u jednoj ili split varijanti sa po 3OO ml u svakom pojedinačnom tretmanu
Pšenica, ječam 0,5 – 0,8 U fazi intenzivnog rasta pšenice. Može i split metoda uz folijarne tretmane sa po 0,3 l po ha.
Soja 0,5 – 0,8 Pre cvetanja i/ili zajedno sa herbicidnim tretmanima
Lucerka 0,5 Nakon svakog košenja kada visina biljke dostigne 1O – 15cm visine
Paprika i paradajz 0,5 1. Posle rasađivanja, kada vegetacija krene
2. Početak cvetanja
3. Kada je plod prečnika 2 – 4 mm
Krompir 0,5 1. U fazi intezivnog rasta cime
2. Mesec dana nakon prve primene
Pasulj 0,5 Pre cvetanja i/ili zajedno sa herbicidnim tretmanima