SumPro

SumPro

PROIZVESTI VIŠE, ŽIVETI LEPŠE

TEČNO FOLIJARNO ĐUBRIVO
VEĆI SADRŽAJ I ODLIČAN IZVOR SUMPORA

Milagro

Efikasan izvor za obezbeđivanje azota i sumpora neophodan osetljivim kulturama.

SASTAV:

 % w/w% w/v
Ukupni azot (N)1519,9
Amonijačni azot  1114,6
Amidni azot45,3
Sumpor trioksid (SO3), rastvorljiv u vodi6079,8

EFIKASNOST

SumPro je izvrstan izvor sumpora i azota koji biljke brzo apsorbuju. Oba elementa su važne komponente proteina. Nedostatak sumpora može uticati na sposobnost biljke da koristi azot za sintezu proteina. U poređenju sa drugim oblicima sumpora, sumpor u SumPro postaje dostupan tokom nekoliko nedelja.
Može se koristiti na bilo kojoj kultivisanoj kulturi, ali se posebno preporučuje za zrna industrijskih useva, kao što su uljana repica, soja, kukuruz, pšenica i suncokret, kao i za većinu biljaka iz familije Cucurbitaceae.

NAPOMENA

Efikasnost SumPro se povećava kada se koristi u mešavini sa proizvodima koji sadrže aminokiseline (npr. AminoPro).
Ne sme se koristiti u fazi cvetanja.

blank

DOZE, METOD I VREME PRIMENE

Doze su naznačene za svaku primenu

SASTAV:
Usev Doza primene Količina i vreme primene
Uljana repica 4 – 6 l/ha 1 – 3 aplikacije počevši od rane faze razvoja
Suncokret
Soja, pšenica
Luk, duvan