Huminare

HUMINARE

KONCENTROVANI TEČNI KOMPLEKS HUMINSKIH HUMINARE I FLUVINSKIH KISELINA I HUMINA, OBOGAĆEN HELATIZIRANIM MIKROELEMENTIMA

NOVO

PREDNOSTI UPOTREBE PROIZVODA:

  • Omogućava brzo usvajanje hraniva i agrohemikalija, povećavajući njihovu efikasnost
  • Povećava kapacitet katjonske razmene (CEC), a samim tim plodnost zemljišta
  • Stimuliše povećanje brojnosti, brzinu razvoja i aktivnost korisnih mikroorganizama
  • Daje čvrstinu mikroagregatima zemljišta
  • Obezbeđuje kvalitetnije raspoređivanje vlage po profilu zemljišta, što dovodi do boljeg vodeno-vazdušnog režima zemljišta
  • Stimuliše obrazovanje biomase
  • Minimalizuje gubitak energije usled regulacije promene Redox potencijala u biljci
  • Kompleksira hranjive elemente u zemljištu i tako ih čini dostupnim biljkama
  • Služi kao izvor organskog ugljenika u zemljištu
FUNKCIJA:
Smanjuje gubitak energije u biljci usled transpiracije
Podstiče rast i razvoj korena
Obezbeđuje bolju dostupnost hraniva u biljci
Poboljšava zadržavanje vlage u zemljištu
VIZUELNI EFEKTI:

Jake i snažne biljke

Stimuliše tačke rasta u biljci
Stvara čvrste biljke sa izrazitim turgorom
Izbalansirana struktura zemljišta
Mikroelementi%P/V
Gvožđe (Fe)0,24
Mangan (Mn)0,18
Cink (Zn)0,10
Humusne kiseline %P/V
Huminske kiseline 8
Fulvinske kiseline 14

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Preporuka za primenu i doziranje:

Huminare je visokokoncentrovano vodorastvorljivo đubrivo, prvenstveno namenjeno za primenu u zoni korenovog sistema, preko sistema za fertirigaciju, a može se primenjivati i folijarno.

UPOZORENJA:

Ovaj proizvod je blago toksičan, preporučljivo je poštovati sve mere predostrožnosti, koje regulišu pravilnu upotrebu i pravilno rukovanje sa pesticidima (nošenje zaštitne maske, zaštitne odeće, zaštitnih naočara).

UsevDoza primeneVreme i broj aplikacija
Paradajiz, salata, luk, karfiol, kupus, dinja,
brokoli
Preko sistema za fertirigaciju u dozi 15-20 l u toku jednog ciklusa proizvodnje

Primeniti ukupnu dozu u tri dela:
1. Posle rasađivanja ili u toku prvog navodnjavanja
2. Neposredno pre faze cvetanja
3. U fazi intenzivnog porasta plodova

Krompir3-4 l/haU toku setve sadnje direktnim tretmanom krtola ili po potrebi zajedno sa pesticidima
Mahunarke (soja, grašak, boranija)3-4 l/ha20 – 30 dana nakon nicanja
Voće3-4 l/haPrimeniti ukupnu dozu u dva dela:
1. Posle sadnje ili u toku prvog navodnjavanja
2. Neposredno pre faze cvetanja
Kukuruz, žitarice i druge ratarske kulture5-10 l/ha u toku jedne godineU svim kritičnim fazama rasta i razvoja ratarskih kultura.