blank

GRIFON

PREVENTIVNA ZAŠTITA ZA NAJZNAČAJNIJE BOLESTI

FUNGICID

GRIFON® SC je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem na bazi dve aktivne materije, koji se koristi za suzbijanje bolesti u voću, povrću, vinovoj lozi, šećernoj repi.

  • SASTAV (A.M.):
    Bakar oksihlorid 50% + Bakar hidroksid 50%
  • FORMULACIJA:
    Koncentrovana suspenzija (SC)

Grifon® SC je tečna formulacija bakra koja sadži 272 g/l aktivnih (slobodnih) bakarnih jona koji se nalaze u:

  • Bakar oksihlorid – odlikuje se jakom otpornošću na spiranje, sporije ulazi u pore lista, ali je zato perzistentniji, deluje protektivno i ima odličnu distribuciju čestica po tretiranoj površini
  • Bakar hidroksidu – deluje preventivno, tako što sprečava klijanje spora, inhibira SH enzime odnosno disanje. Zbog specifičnog načina delovanja na patogene ne razvija rezistentnost i odlikuje ga veoma brzo i agresivno delovanje.

Obe aktivne materije koje se nalaze u preparatu Grifon SC, sadrže jone bakra koji doprinose boljem iskorišćavanju azota i fosfora i direktno utiču na povećanje prinosa.

Usev Delovanje Količina primene l/ha
Vinova loza Plamenjača, crna trulež, palež 2 – 2,5
Vinova loza Plamenjača, crna trulež, palež 2 – 2,5
Jabučasto voće Čađava pegavost lista i krastavost ploda 4
Koštičavo voće Šupljikavost, kovrdžavost lista, sušenje cveta i trulež ploda, bakterijski rak, rogač šljive 4
Jezgrasto voće Siva pegavost, rak 3,5
Crni, beli luk, paradajz Plamenjača, bakterioze 2,5 – 2,7
Šećerna repa Cercospora beticola 2 – 4