QUANTUM 3

QUANTUM 3

KVANTNI ISKORAK KOJI SPAJA NESPOJIVO

FUNGICID

QUANTUM® 3 je paket sastavljen od sa dva najača, najefikasnija triazola u žitaricama i uljanoj repici.

Ono što je do sada bilo nemoguće, beskompromisna zaštita od prouzrokovača
bolesti u usevima pšenice i uljane repice, QUANTUM® 3 donosi u jednom pakovanju.

  • SASTAV (A.M.)
    Metkonazol 180 g/l + Protiokonazol 300 g/l
  • FORMULACIJA
    Koncentrat za emulziju (EC)

EFIKASNOST QUANTUM 3

Sinergističko delovanje metkonazola i
protiokonazola na najznačajnije bolesti u pšenici

Quantum 3 efikasnost
Quantum 3 tabela

5 = najbolja ocena efikasnosti
1 = najniža ocena efikasnosti
* Aktivna materija koja se povlači sa tržišta 30. novembar 2022.
** Značajan rizik pojave rezistencije. Uvek koristite SDHI fungicide u mešavini sa najmanje jednim fungicidom iz grupe alternativnog načina delovanja koji ima efikasnost protiv ciljnog(ih) patogena.